خرید طلایاب , 09195912100 فروش پیشرفته ترین دستگاه‌های فلزیاب، طلایاب و گنج‌یاب تصویری - مشاوره و تست فلزیاب. فروش انواع فلزیاب، ردیاب، فلزیاب تصویری، شعاع زن - مشاوره رایگان 09195912100 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com 2020-07-09T18:52:20+01:00 text/html 2020-03-30T15:49:54+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب پالسی لورنز z1,فروش لورنز زد وان,کاتالوگ لورنز z1,خرید فلزیاب لورنز زد وان http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/686 <h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 24px; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);"><font face="Mihan-Yekan">DEEPMAX Z1&nbsp; Metal Detector</font></h1><div style="text-align: center;"><img src="https://www.depardetector.com/images/982576346-lorenz-z1-1.jpg" class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(255, 255, 255, 0); font-size: 14px; text-align: start; max-height: none; position: static; top: auto; width: 760px; height: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 28px;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan">امکانات</font></b></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">DEEPMAX Z1 برای ارائه تعدادی از ویژگی ها از جمله حساسیت و پایداری بالا همراه با کارکرد آسان ساخته شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بنابراین مقدار کنترل کاهش یافته و کالیبراسیون ردیاب در تنظیمات کارخانه ما نیز برای تضمین بهترین نتیجه در این زمینه انجام شده است:</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· نسبت به انواع فلز بسیار حساس است</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملکرد پایدار در زمین معدنی یا آب نمک با سیستم تعادل پالس</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملیات قابل اطمینان / ساده با چند کنترل و نمایشگر LC سفارشی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اشاره دقیق با سیم پیچ های بزرگ امکان پذیر است</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تشخیص بسیار آسان و موثر مناطق بزرگ</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">ساخت و سازهای ناهموار و تصفیه شده مکانیکی با واحد الکترونیکی محافظت شده در برابر آب و گرد و غبار</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">انواع کویلهای جستجو برای اهداف مختلف کشف می شوند</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· سازگاری خودکار اندازه های مختلف سیم پیچ و طرح های سیم پیچ با الکترونیک</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اشیاء کوچک فلزی ناخواسته را می توان شناسایی یا از بین برد</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· سرعت پاسخ سریع صوتی با تنظیمات صوتی مختلف</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· پاسخ صوتی لگاریتمی و خواندن نمودار نوار شدت برای نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· بررسی باتری با صدای زنگ صوتی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">طبقه بندی فلزی کالیبره شده با خوانش دیداری / خواندن تأخیر در زمان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· شناسایی با ثبات بیشتر آهنی و غیر آهنی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· آستانه دقیق قابل تنظیم</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· پاسخ استاتیک پایدار (صوتی و تصویری)</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· کویلهای ضد آب</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· بسته باتری قابل شارژ قابل تعویض برای عملکرد در سراسر جهان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· شارژ الکترونیک را برای بهره برداری در سراسر جهان 90-265V AC / 50-60Hz</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· فرکانس و عملکرد فیلتر برای حذف تداخل EMI با فرکانس پایین</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تأسیسات خودکار کالیبراسیون زمینی خودکار</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تنظیمات مختلف تأخیر و حساسیت برای از بین بردن اشیاء کوچک و یا برای نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عمق ردیابی عمیق برای اشیاء فلزی بسیار بزرگ</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تخصص در طلا و دامنه تشخیص پیشرفته در قطعات فلزی با رسانا کم</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· مدار حذف از تداخل فرکانس پایین برای تداخل کمتر در مناطق شهری.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· دامنه دینامیکی بالا برای سیگنالهای زمین شدید و نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملکرد بهینه برای تشخیص اشیاء کوچک مانند سکه ها یا سایر اشیا غیر آهنی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· از سیم پیچ های تک یا دوتایی ، القایی متعادل یا دیفرانسیل استفاده می شود</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">· شناسایی ماشه چند سنسور (MST) با چندین سیم پیچ جستجو همزمان کار می کند و بدون اینکه یکدیگر را مداخله کنیم.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">لطفاً جزئیات را جویا شوید.</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">· استفاده آسان از تابع نقشه برداری داده با سخت افزاری و نرم افزاری اضافی برای تولید تصویر 2D و نقشه های سطحی 3D از اسکن های گرفته شده کار می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هر نقشه بسته به روش آنالیز الکترونیکی اطلاعات متفاوتی ارائه می دهد.</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اطلاعات مبتنی بر GPS ، Track ، Field و Compass Heading مبتنی بر GPS ، کار با داده های داده را آسان می کند.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· مدار سیستم جستجوی جدید با تمام عملکردهای جدید.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· نمودار نوار قدرت سیگنال ، خواندن تأخیر در زمان ، نمادهای آهنی / غیر آهنی ، وضعیت باتری و کلیه تنظیمات حالت بطور همزمان در صفحه بزرگ LC نمایش داده می شوند.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><img src="https://www.depardetector.com/images/979976987-lorenz-z1-2.jpg" class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(255, 255, 255, 0); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 0px; max-height: none; position: static; top: auto; width: 760px; height: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;"></p><div><br></div><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 28px;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;<b style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">امکانات</span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">DEEPMAX Z1 برای ارائه تعدادی از ویژگی ها از جمله حساسیت و پایداری بالا همراه با کارکرد آسان ساخته شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بنابراین مقدار کنترل کاهش یافته و کالیبراسیون ردیاب در تنظیمات کارخانه ما نیز برای تضمین بهترین نتیجه در این زمینه انجام شده است:</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· نسبت به انواع فلز بسیار حساس است</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملکرد پایدار در زمین معدنی یا آب نمک با سیستم تعادل پالس</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملیات قابل اطمینان / ساده با چند کنترل و نمایشگر LC سفارشی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اشاره دقیق با سیم پیچ های بزرگ امکان پذیر است</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تشخیص بسیار آسان و موثر مناطق بزرگ</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">ساخت و سازهای ناهموار و تصفیه شده مکانیکی با واحد الکترونیکی محافظت شده در برابر آب و گرد و غبار</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">انواع کویلهای جستجو برای اهداف مختلف کشف می شوند</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· سازگاری خودکار اندازه های مختلف سیم پیچ و طرح های سیم پیچ با الکترونیک</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اشیاء کوچک فلزی ناخواسته را می توان شناسایی یا از بین برد</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· سرعت پاسخ سریع صوتی با تنظیمات صوتی مختلف</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· پاسخ صوتی لگاریتمی و خواندن نمودار نوار شدت برای نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· بررسی باتری با صدای زنگ صوتی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">طبقه بندی فلزی کالیبره شده با خوانش دیداری / خواندن تأخیر در زمان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· شناسایی با ثبات بیشتر آهنی و غیر آهنی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· آستانه دقیق قابل تنظیم</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· پاسخ استاتیک پایدار (صوتی و تصویری)</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· کویلهای ضد آب</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· بسته باتری قابل شارژ قابل تعویض برای عملکرد در سراسر جهان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· شارژ الکترونیک را برای بهره برداری در سراسر جهان 90-265V AC / 50-60Hz</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· فرکانس و عملکرد فیلتر برای حذف تداخل EMI با فرکانس پایین</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تأسیسات خودکار کالیبراسیون زمینی خودکار</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تنظیمات مختلف تأخیر و حساسیت برای از بین بردن اشیاء کوچک و یا برای نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عمق ردیابی عمیق برای اشیاء فلزی بسیار بزرگ</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تخصص در طلا و دامنه تشخیص پیشرفته در قطعات فلزی با رسانا کم</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· مدار حذف از تداخل فرکانس پایین برای تداخل کمتر در مناطق شهری.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· دامنه دینامیکی بالا برای سیگنالهای زمین شدید و نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملکرد بهینه برای تشخیص اشیاء کوچک مانند سکه ها یا سایر اشیا غیر آهنی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· از سیم پیچ های تک یا دوتایی ، القایی متعادل یا دیفرانسیل استفاده می شود</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">· شناسایی ماشه چند سنسور (MST) با چندین سیم پیچ جستجو همزمان کار می کند و بدون اینکه یکدیگر را مداخله کنیم.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">لطفاً جزئیات را جویا شوید.</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">· استفاده آسان از تابع نقشه برداری داده با سخت افزاری و نرم افزاری اضافی برای تولید تصویر 2D و نقشه های سطحی 3D از اسکن های گرفته شده کار می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هر نقشه بسته به روش آنالیز الکترونیکی اطلاعات متفاوتی ارائه می دهد.</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اطلاعات مبتنی بر GPS ، Track ، Field و Compass Heading مبتنی بر GPS ، کار با داده های داده را آسان می کند.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· مدار سیستم جستجوی جدید با تمام عملکردهای جدید.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· نمودار نوار قدرت سیگنال ، خواندن تأخیر در زمان ، نمادهای آهنی / غیر آهنی ، وضعیت باتری و کلیه تنظیمات حالت بطور همزمان در صفحه بزرگ LC نمایش داده می شوند.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p></div><div><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><br></span></div> text/html 2020-03-30T15:38:34+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 ردیاب ایکس فایندر,فیلم آموزشی ردیاب ایکس فایند ,ردیاب X Finder,ردیاب یونی ایکس فایندر http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/685 <div><br></div><div><br></div><div><h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 24px; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">GOLD X-FINDER&nbsp;</font></h1></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><img src="https://www.depardetector.com/images/999939247-yeni-tu4a6843.jpg" class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(255, 255, 255, 0); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; max-height: none; position: static; top: auto; width: 760px; height: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">GOLD X-FINDER یك دیجیتال ، یونی با فاصله طولانی با انتخاب 10 حالت فرکانس کارخانه برای شناسایی طلا ، نقره ، آهن ، سرب ، آلومینیوم ، مس ، برنز ، الماس ، آب ، غار / حفره است.</span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">علاوه بر این ، یک حالت کاربری وجود دارد که می تواند فرکانس را به صورت دستی تنظیم کند ، تا عناصر دیگر را اسکن کند یا با آلیاژهای فلزی آزمایش کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">فرکانس انتخاب شده در LCD نمایش داده می شود ، قفل نیست و می توان در هر حالت برای یک مکان دقیق و دقیق تغییر داد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">به عنوان مثال از هدف نمونه آلیاژ طلای خود به عنوان "طعمه" استفاده کنید و فرکانس ها را تا زمان آن بپیچید</font></font></span></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: medium;"><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مکان یاب GOLD X-FINDER فقط به هدف شما واکنش نشان می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این تنظیمات فرکانس کاربر بطور خودکار در حافظه ذخیره می شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دامنه و عمق تشخیص نیز قابل تنظیم است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بسته به اندازه هدف و مهارت کاربر ، از 300 تا 2500 متر متغیر است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">و تا 6 متر عمق دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">به دست می آیند</font></font></span></p></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"></span><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: medium;"><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">GOLD X-FINDER بسیار کاربر پسند است و صفحه نمایش به عنوان یک بازخورد بصری از همه انتخاب ها و نظارت مداوم بر روی میزان ولتاژ باتری است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">فاصله یاب GOLD X-FINDER شامل واحد اصلی ، آنتن و دسته است که می تواند در عرض چند ثانیه مونتاژ شود و با درج فوم برای تمام قسمتهای آشکارساز در یک کیف حمل حمل شود.</font></font></span></p></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"></span><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هنگام وصل شدن دسته ، اتوماتیک روشن می شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این یک ردیاب طلای بسیار سبک و حساس است ، زیرا قسمت متحرک که سیگنال هدف را حس می کند و به جهت آن قفل می شود ، بر خلاف دستگاه های رقیب ، تنها آنتن است و واحد اصلی سنگین تر نیست.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سیگنال هدف همچنین یک نشانگر هشدار صوتی است.</font></font></span></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: medium;"><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;">ردیاب GOLD X-FINDER با جدیدترین فناوری ریزپردازنده با یک سیستم عامل طراحی شده است که با استفاده از مواد با کیفیت بالا قابل به روزرسانی و ساخت می باشد.&nbsp;</span><span times="" new="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;">در&nbsp;</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جلوگیری از سیگنالهای کاذب به دلیل کانی سازی زمین ، GOLD X-FIND یک عملکرد خودکار تعادل زمین را دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">به محض اینکه نیرو روشن شد ، مرتباً مکان یاب را جابجا کنید تا نمونه های معدنی موجود در منطقه را حس کنید ، تا زمانی که آنها را تنظیم و رد کند.</font></font></span></p></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"></span><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><b style="box-sizing: border-box;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;">ضمانت 2 ساله</span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><b style="box-sizing: border-box;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><br></span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><b style="box-sizing: border-box;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 14px; font-weight: 400;">&nbsp;</span><b style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مشخصات ردیاب GOLLD X-FINDER LRL</font></font></span></b><span style="font-size: 14px; font-weight: 400;"></span></span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- 10 حالت فرکانس از پیش تعیین شده خودکار</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- اسکن طلا ، نقره ، آهن ، سرب ، آلومینیوم ، مس ، برنز ،</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">الماس ، آب ، غار / حفره ها.</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تعریف شده توسط کاربر ، حالت فرکانس قابل تنظیم</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- دامنه فرکانس VLF 0 - 20000 هرتز</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تنظیم فرکانس دستی در 1 مرحله دقت دقیق 1 هرتز</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- حافظه برای تنظیمات فرکانس کاربر</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- شخصیت نور پس زمینه LCD 64 mm x 18 mm</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- با وصل کردن دسته ، برق را روشن کنید</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تعادل خودکار زمین برای رد مواد معدنی</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- سیگنال هدف صوتی</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- دما -10 تا 50 درجه سانتیگراد</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- رطوبت 95٪</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- وزن (واحد اصلی ، باتری ، آنتن ، دسته) 550 گرم</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- وزن (داخل کیف حمل) 950 گرم</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- واحد اصلی (بدون آنتن) 150 میلی متر در 100 میلی متر 60 میلی متر</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- آنتن تلسکوپی 130 میلی متر تا 615 میلی متر</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- باتری های قلیایی 4 x AA</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- عمر باتری 12 ساعت</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- مصرف باتری 20 میلی آمپر (آماده به کار) / 50 میلی آمپر (محل)</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تست وضعیت باتری صوتی / تصویری</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- محدوده تشخیص 300 - 2500 متر.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">قابل تنظیم *</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تا 6 متر فاصله دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">عمق *</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">(* به اندازه هدف و مهارت کاربر بستگی دارد)</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ضمانت 2 ساله</font></font></b><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><b style="box-sizing: border-box;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"></span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-03-28T11:11:56+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 طلایاب تصویری 4500 EXP,فلزیاب تصویری ای ایکس پی 4500,فلزیاب 4500 EXP,قیمت فلزیاب exp 4500 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/683 <main id="main" class="main" role="main" data-tpl="page" style="box-sizing: inherit; animation: 0.6s ease-in-out 0s 1 normal none running fadeIn; margin-top: 4rem; color: rgb(60, 58, 58); font-size: 16px;"><article class="article article--page post-6975 page type-page status-publish has-post-thumbnail" id="post-6975" role="article" style="box-sizing: inherit;"><header class="article__header wrapper" style="box-sizing: inherit; max-width: 70rem; margin: 0px auto; padding: 1rem 0px 3rem;"><h1 class="article__title" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 2.98598em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; text-transform: uppercase; text-align: center; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">EXP 4500</font></h1><div class="article__title__division" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto 2rem; padding: 0px; border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(197, 157, 72); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; width: 240px; max-width: 15rem; height: 1.5rem; text-align: center;"><svg class="icon" aria-hidden="true" role="presentation"><use xlink:href="https://www.okmdetectors.com/wp-content/themes/okm/dist/sprite/sprite.svg#okm"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32" id="okm"></svg></use></svg><font face="Mihan-Yekan"><path d="M.7 20l7.1-8.6h3.7L7.9 20H.7zm11.8-8.7h11.8l7 8.6H8.9l3.6-8.6zm11.8 19.1H12.5l-.4-.9H25l-.7.9zm-12.8 0H7.8l-.8-.9h4.1l.4.9zm14.3-1.9H11.7l-.4-.9h15.3l-.8.9zm-15.1 0H6.2l-.8-.9h4.8l.5.9zm16.7-1.9H10.9l-.4-.9h17.6l-.7.9zm-17.5 0H4.7l-.8-.9h5.6l.4.9zm19-1.9H10.1l-.4-.9h19.9l-.7.9zm-19.8 0h-6l-.8-.9h6.4l.4.9zm21.3-1.9H9.3l-.4-1h22.4l-.9 1zm-22.1 0H1.5l-.8-1h7.2l.4 1zm8.1-21.2l6.4 7.9h-9.6l3.2-7.9zm-1.2.6l-2.9 7.2h-3l5.9-7.2z"></path></font></div></header><section class="article__content content wrapper left" style="box-sizing: inherit; overflow-wrap: break-word; max-width: 70rem; margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 1.2rem;"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">داده های اندازه گیری در وضوح بالا</font></h2><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">واحد اندازه گیری&nbsp;</font><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: 700; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">eXp 4500</span><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;شامل یک ماژول رایانه شخصی است که با استفاده از آن داده ها بلافاصله در صفحه کامل رنگی نمایش داده می شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">داده های اندازه گیری شده در حافظه داخلی ذخیره می شوند و می توانند بعداً به رایانه منتقل شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">انتقال مقادیر اندازه گیری شده به رایانه به اپراتور امکان می دهد تمام داده های ذخیره شده را ارزیابی و مقایسه کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">با انجام این کار ، اپراتور می تواند با استفاده از&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">نرم افزار&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">حرفه ای&nbsp;</font></font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit; color: rgb(197, 157, 72); -webkit-tap-highlight-color: rgba(197, 157, 72, 0.7); text-decoration-skip-ink: auto;">Visualizer 3D</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit; color: rgb(197, 157, 72); -webkit-tap-highlight-color: rgba(197, 157, 72, 0.7); text-decoration-skip-ink: auto;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">، عمق ، اندازه و موقعیت اهداف را تعیین کند&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">.</font></font></font></p><figure id="attachment_1330" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-messeinheit.jpg" class="size-full wp-image-1330" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-messeinheit.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-messeinheit-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure></div><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">ویژگی های eXp 4500</font></h2><ul style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px 2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">قابلیت حمل سبک وزن</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">پیمایش زمین واقعی غیر سرزده</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">راه اندازی سریع و آسان و بهره برداری</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">نظرسنجی با کد زنده</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">امکان انجام نظرسنجی های سریع و سریع را فراهم می کند</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تفسیر فوری در محل از منطقه هدف</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">مقادیر اندازه گیری شده نشان دهنده عمق شدید بررسی است</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">مقادیر اندازه گیری شده نشان دهنده موقعیت اهداف در منطقه مورد بررسی</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">دستگاه تشخیص فلز بسیار حساس و دقیق</font></li></ul><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">برنامه های اسکنر زمینی eXp 4500</font></h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">اسکنر زمین eXp 4500 دستگاه ردیابی فلزی با کارایی بالا است که به ویژه برای کاربردهای زیر طراحی شده است:</font></p><ul style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px 2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">بررسی های 3D باستان شناسی ، کشف فلز ، شکار گنج و اکتشاف طلا</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تابع اشاره گر پین برای پیدا کردن موقعیت دقیق گنج ها و آثار باستانی دفن شده</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تصویربرداری سه بعدی شامل اندازه و عمق</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">کشف طلا و سایر موارد با ارزش عالی</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">یافتن آثار باستانی ، گنجینه های پنهان ، طلا ، نقره ، برنز ، انبوه سکه ها ، ذخایر گنج ، سینه های دزدان دریایی</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تونل ها ، حفره ها و مکان یابی غار</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">اکتشاف طلای معدنی و طبیعی</font></li></ul><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">با وجود چندین آنتن شناسایی تخصصی ، از اسکنر زمین eXp 4500 نیز می توانید در مناطق بسیار مینرال برای شکار گنج و جستجوی گنج استفاده کنید.</font></p><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">پروب های ویژه و آنتن ها</font></h2><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">عملکرد ردیاب فلزی eXp 4500 تنها یک نکته کلیدی است که آن را به یک واحد شکار گنج بی نظیر تبدیل می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">هر پروب و آنتن برای اهداف و عملکرد خاص خود تنظیم و بهینه شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">آنتن های زیر موجود است:</font></font></p><ul style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px 2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">GPR-آنتن (25 سانتی متر ، 50 سانتی متر ، 75 سانتی متر ، 100 سانتی متر)</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">آنتن برای تشخیص تونل</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit; color: rgb(197, 157, 72); -webkit-tap-highlight-color: rgba(197, 157, 72, 0.7); text-decoration-skip-ink: auto;">سنسور فوق العاده</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit; color: rgb(197, 157, 72); -webkit-tap-highlight-color: rgba(197, 157, 72, 0.7); text-decoration-skip-ink: auto;">&nbsp;برای اسکن های زمین با وضوح بالا ، پین اشاره و تشخیص مواد معدنی</font></font></li></ul><figure id="attachment_1326" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-messsonden-1.jpg" class="size-full wp-image-1326" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-messsonden-1.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-messsonden-1-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure></div><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">حالت های عملکرد اسکنر زمینی و ردیاب فلزی eXp 4500</font></h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">مصنوعات پنهان در اندازه های مختلف و ساخته شده از مواد مختلف هستند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">بنابراین شکارچی گنج برای یافتن کلیه گنجینه های پنهان در اعماق مختلف زیر سطح زمین به حالت های مختلف و روش های مختلفی نیاز دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">اسکنر زمینی eXp 4500 قادر به حالتهای زیر است:</font></font></p><ul style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px 2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">اسکن زمینی</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای شکارچیان گنج و باستان شناسان که به دنبال آثار باستانی ، گنج ها و همچنین موارد تاریخی و باستان شناسی هستند ایده آل است.</font></font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">اسکن معدنی</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای پرسنل طلا ، جویندگان و معدنچیان ، که به دنبال طلا و مواد معدنی طبیعی هستند ، یکپارچه شده است</font></font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">تونل اسکن</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;یک حالت تخصصی برای تشخیص حفره های زیرزمینی ، تونل ها ، حفره ها و فضاهای توخالی است</font></font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">پین پینتر</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;به شما در یافتن موقعیت صحیح موارد کشف شده کمک می کند</font></font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">مغناطیس سنج</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای یافتن فلزات آهنی مانند آهن و فولاد مفید است</font></font></li></ul><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><figure id="attachment_1314" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-groundscan1.jpg" class="size-full wp-image-1314" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-groundscan1.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-groundscan1-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure><figure id="attachment_1310" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-mainmenu.jpg" class="size-full wp-image-1310" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-mainmenu.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-mainmenu-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure></div><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><figure id="attachment_1318" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-magnetometer.jpg" class="size-full wp-image-1318" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-magnetometer.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-magnetometer-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure></div><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">اشیاء دفن شده توسط رنگهای مختلف در یک نمایش گرافیکی 3D</font>&nbsp;نشان داده می شوند.</h2><figure id="attachment_2768" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-scan.jpg" class="size-full wp-image-2768" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-scan.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-scan-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="font-style: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"></figure><div><br><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></div></div><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">بسته های سفارشی ردیاب فلزی eXp 4500</font></h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">اسکنر زمینی و فلزیاب eXp 4500 دارای طیف گسترده ای از اجزای اختیاری برای نیازهای جستجوی مختلف است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">ما 2 بسته استاندارد ارائه می دهیم:</font></font></p><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><figure id="attachment_785" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1000px; width: 531.2px;"><br><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><img width="1000" height="1000" src="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus.jpg" class="size-full wp-image-764" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus.jpg 1000w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus-300x300.jpg 300w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus-768x768.jpg 768w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus-800x800.jpg 800w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">eXp 4500 Professional:</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;نسخه حرفه ای شامل کلیه مؤلفه های اساسی است که برای کار با اسکنر زمینی 3D مورد نیاز است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">برای شروع کار در تشخیص فلز سه بعدی پیکربندی شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">با استفاده از این بسته قادر خواهید بود اسکن هایسه بعدی را انجام دهید ، اهداف فلزی و ذخایر طلا را پیدا کنید و موقعیت را تعیین کنید ، تقریباً.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">اندازه و عمق&nbsp;</font></font><em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">لوازم جانبی اضافی را می توانید در هر زمان خریداری کنید تا قابلیت های میدانی واحد شما افزایش یابد.</em></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"><br></em></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><img width="1000" height="1000" src="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500.jpg" class="size-full wp-image-785" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500.jpg 1000w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-300x300.jpg 300w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-768x768.jpg 768w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-800x800.jpg 800w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, BlinkMacSystemFont, -apple-system, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block; font-variant-ligatures: normal;"></p><div><br></div><figure id="attachment_764" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1000px; width: 531.2px;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">eXp 4500 Professional Plus:</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;نسخه حرفه ای حرفه ای eXp 4500 eXp 4500 برای نیازهای جستجوی حرفه ای است و شامل تمام گزینه های موجود است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">تمام پروب ها و آنتن های موجود مانند آنتن های GPR افقی (تمام اندازه) و همچنین آنتن تونل و حفره گنجانده شده است.</font></font></font></p></div><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">همچنین ممکن است بسته های سفارشی شده شخصی خود را برای نیازهای شکار گنج و شناسایی مواد معدنی خود ایجاد کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">با ما تماس بگیرید و ما با کمال میل به شما کمک خواهیم کرد.</font></font></p></section></article></main> text/html 2020-03-28T10:57:55+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 نرم افزار ترو ویدو,نحوه کار با نرم افزار ترو ویدو,شرکت ترو ویدو,tero vido http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/682 <font face="Mihan-Yekan"><font size="3"><span style="background-color: rgb(247, 195, 20); border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;"></span></font></font><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><section class="elementor-element elementor-element-51f40c3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-id="51f40c3" data-element_type="section" style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(58, 58, 58);"><div class="elementor-container elementor-column-gap-default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: flex; position: relative; max-width: 1140px;"><div class="elementor-row" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; width: 1140px; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-5ffd607 elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="5ffd607" data-element_type="column" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; display: flex; width: 1140px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: 1140px; position: relative; display: flex;"><div class="elementor-widget-wrap" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 1120px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-ba2bfb6 elementor-widget elementor-widget-heading animated fadeIn" data-id="ba2bfb6" data-element_type="widget" data-settings="{" _animation":"fadein"}"="" data-widget_type="heading.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeIn; position: relative; animation-duration: 1.25s; width: 1120px; text-align: center;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(209, 171, 102); line-height: 1;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" size="3">ero Vido® 3D-System یک سیستم تشخیص آماده برای استفاده است.</font></h2></div></div><div class="elementor-element elementor-element-3299ca5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3299ca5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(122, 122, 122); width: 1120px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-text-editor elementor-clearfix" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></div></div></div><section class="elementor-element elementor-element-ee26751 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-inner-section animated fadeIn" data-id="ee26751" data-element_type="section" data-settings="{" animation":"fadein","animation_delay":500}"="" style="box-sizing: border-box; animation-name: fadeIn; position: relative; animation-duration: 1.25s; width: 1120px;"><div class="elementor-container elementor-column-gap-default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: flex; position: relative; max-width: 1140px;"><div class="elementor-row" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; width: 1120px; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-1a817da elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column" data-id="1a817da" data-element_type="column" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; display: flex; width: 560px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: 560px; position: relative; display: flex;"><div class="elementor-widget-wrap" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 540px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-1fa5371 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1fa5371" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(122, 122, 122); width: 540px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-text-editor elementor-clearfix" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">برنامه "TeroVido3D Universal App" برای کنترل سیستم TeroVido و نمایش داده های اندازه گیری ضبط شده استفاده می شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">سیستم TeroVido یک وسیله اندازه گیری سه بعدی برای تشخیص و بومی سازی دقیق ناهنجاری ها در زمین است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">علاوه بر این ، برای تشخیص و مکان یابی حفره های زیرزمینی مانند پناهگاه ها ، قبورها یا تونل ها کاملاً مناسب است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">همچنین به شما نشان می دهد فلزات مغناطیسی مانند آهن یا فولاد هستند یا فلزات گرانبها غیر مغناطیسی مانند طلا ، نقره یا مس.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کاربر زمین را با سنسور اسکن می کند و نتایج اسکن در زمان واقعی روی صفحه نمایش داده می شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این برنامه فقط با تجهیزات Tero Vido قابل استفاده است.</font></font></p><p style="font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">"برنامه جهانی TeroVido3D" با چندین کارکرد مجهز شده است که هیچ یک از شکارچیان حرفه ای گنج ، باستان شناس ، آینده نگار ، ردیاب طلا و بازپرس زمین نباید بدون آن انجام دهند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">علاوه بر تجسم سه بعدی گنج های کشف شده و اندازه گیری عمق ، موقعیت و اندازه اشیاء یافته ، "برنامه جهانی TeroVido3D" از قابلیت های زیر برخوردار است:</font></font></p><p style="font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">به منظور اینکه نرم افزار برنامه جهانی TeroVido3D در دسترس هرچه بیشتر شکارچیان گنج ، باستان شناسان و زمین شناسان قرار گیرد ، "برنامه جهانی TeroVido3D" به زبانهای زیر نیز موجود است:</font></p><p style="font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"></font></font></p><p style="font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">عربی ، چینی ، آلمانی ، انگلیسی ، فارسی ، فرانسوی ، یونانی ، ژاپنی ، روسی ، اسپانیایی ، ترکی ، هلندی</font></p><figure class="gallery-item" style="font-size: 15px; color: rgb(58, 58, 58); font-family: Mihan-Yekan; box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; text-align: center; vertical-align: top; width: 179.975px; padding: 10px; border-radius: 2px; max-width: 33.33%;"><div class="gallery-icon portrait" style="box-sizing: border-box; border: none; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border-radius: 2px 2px 0px 0px; overflow: hidden;"><font color="#d1ab66"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px;"><img width="160" height="284" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/3-169x300.png" class="attachment-medium size-medium" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/3-169x300.png 169w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/3.png 542w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: block; margin: 0px auto;"></span></font></div></figure><figure class="gallery-item" style="font-size: 15px; color: rgb(58, 58, 58); font-family: Mihan-Yekan; box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; text-align: center; vertical-align: top; width: 179.975px; padding: 10px; border-radius: 2px; max-width: 33.33%;"><div class="gallery-icon portrait" style="box-sizing: border-box; border: none; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border-radius: 2px 2px 0px 0px; overflow: hidden;"><font color="#d1ab66"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px;"><img width="160" height="284" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/5-169x300.png" class="attachment-medium size-medium" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/5-169x300.png 169w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/5.png 542w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: block; margin: 0px auto;"></span></font></div></figure><figure class="gallery-item" style="font-size: 15px; color: rgb(58, 58, 58); font-family: Mihan-Yekan; box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; text-align: center; vertical-align: top; width: 179.975px; padding: 10px; border-radius: 2px; max-width: 33.33%;"><div class="gallery-icon portrait" style="box-sizing: border-box; border: none; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border-radius: 2px 2px 0px 0px; overflow: hidden;"><font color="#d1ab66"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px;"><img width="160" height="284" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/1-169x300.png" class="attachment-medium size-medium" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/1-169x300.png 169w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/1.png 542w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: block; margin: 0px auto;"></span></font></div></figure></div></div></div></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-e8ca123 elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column" data-id="e8ca123" data-element_type="column" style="font-size: 15px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; display: flex; width: 560px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: 560px; position: relative; display: flex;"><div class="elementor-widget-wrap" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 540px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-e492621 elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="e492621" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 540px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-image-gallery" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="gallery-1" class="gallery galleryid-64 gallery-columns-3 gallery-size-medium" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; text-align: center; vertical-align: top; width: 179.975px; padding: 10px; border-radius: 2px; max-width: 33.33%;"><div class="gallery-icon portrait" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: none; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border-radius: 2px 2px 0px 0px; overflow: hidden;"><font color="#d1ab66"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px;"><br></span></font></div></figure></font></div></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-2359e24 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2359e24" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(122, 122, 122); width: 540px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-text-editor elementor-clearfix" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><br></p></div></div></div></div></div></div></div></div></section><div class="elementor-element elementor-element-33421b3 elementor-widget elementor-widget-image-gallery animated fadeInUp" data-id="33421b3" data-element_type="widget" data-settings="{" _animation":"fadeinup","_animation_delay":700}"="" data-widget_type="image-gallery.default" style="font-size: 15px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInUp; position: relative; animation-duration: 1.25s; width: 1120px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-image-gallery" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="gallery-2" class="gallery galleryid-64 gallery-columns-3 gallery-size-medium" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; text-align: center; vertical-align: top; width: 373.288px; padding: 10px; border-radius: 2px; max-width: 33.33%;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box; border: none; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border-radius: 2px 2px 0px 0px; overflow: hidden;"><font color="#d1ab66"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px;"><img width="300" height="169" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/4-300x169.png" class="attachment-medium size-medium" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/4-300x169.png 300w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/4-768x432.png 768w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/4-1024x576.png 1024w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/4.png 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: block; margin: 0px auto;"></span></font></div></figure><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; text-align: center; vertical-align: top; width: 373.288px; padding: 10px; border-radius: 2px; max-width: 33.33%;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box; border: none; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border-radius: 2px 2px 0px 0px; overflow: hidden;"><font color="#d1ab66"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px;"><img width="300" height="169" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/6-300x169.png" class="attachment-medium size-medium" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/6-300x169.png 300w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/6-768x432.png 768w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/6-1024x576.png 1024w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/6.png 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: block; margin: 0px auto;"></span></font></div></figure><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px; text-align: center; vertical-align: top; width: 373.288px; padding: 10px; border-radius: 2px; max-width: 33.33%;"><div class="gallery-icon landscape" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: none; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border-radius: 2px 2px 0px 0px; overflow: hidden;"><font color="#d1ab66"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px;"><br></span></font></div></figure></font></div></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-e423a45 elementor-widget elementor-widget-heading animated fadeInUp" data-id="e423a45" data-element_type="widget" data-settings="{" _animation":"fadeinup","_animation_delay":300}"="" data-widget_type="heading.default" style="font-size: 15px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInUp; position: relative; animation-duration: 1.25s; width: 1120px; text-align: center;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 19px; font-style: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(209, 171, 102); line-height: 1;"><p style="margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></p><p style="margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><img width="300" height="169" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/2-300x169.png" class="attachment-medium size-medium" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/2-300x169.png 300w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/2-768x432.png 768w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/2-1024x576.png 1024w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/2.png 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="text-align: right; font-family: Mihan-Yekan; font-size: 15px; font-weight: 400; box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: block; margin: 0px auto;"></p><p style="margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></p><p style="margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این برنامه برای Android ، iOS و Windows در دسترس است</font></font></p><p style="margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">دانلود به صورت رایگان</font></p></h2></div></div></div></div></div></div></div></section><section class="elementor-element elementor-element-c3b9228 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section animated fadeInUp" data-id="c3b9228" data-element_type="section" data-settings="{" animation":"fadeinup","animation_delay":500}"="" style="box-sizing: border-box; animation-name: fadeInUp; position: relative; animation-duration: 1.25s; color: rgb(58, 58, 58); font-size: 15px;"><div class="elementor-container elementor-column-gap-default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: flex; position: relative; max-width: 1140px;"><div class="elementor-row" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; width: 1140px; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-07a629c elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column" data-id="07a629c" data-element_type="column" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; display: flex; width: 379.987px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: 379.987px; position: relative; display: flex;"><div class="elementor-widget-wrap" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 359.987px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-65530e9 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="65530e9" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; text-align: center; width: 359.987px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-image" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#d1ab66" face="Mihan-Yekan"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px; width: 179.988px; opacity: 0.4; filter: brightness(100%) contrast(100%) saturate(100%) blur(0px) hue-rotate(0deg);"><img width="180" height="180" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/23700.png" class="attachment-large size-large" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/23700.png 512w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/23700-150x150.png 150w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/23700-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" style="box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: inline-block; width: 179.988px; opacity: 0.4; filter: brightness(100%) contrast(100%) saturate(100%) blur(0px) hue-rotate(0deg);"></span></font></div></div></div></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-6fc76b5 elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column" data-id="6fc76b5" data-element_type="column" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; display: flex; width: 379.987px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: 379.987px; position: relative; display: flex;"><div class="elementor-widget-wrap" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 359.987px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-914dae9 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="914dae9" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; text-align: center; width: 359.987px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-image" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#d1ab66" face="Mihan-Yekan"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px; width: 179.988px; opacity: 0.4; filter: brightness(100%) contrast(100%) saturate(100%) blur(0px) hue-rotate(0deg);"><img width="180" height="180" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/apple-logo.gif" class="attachment-large size-large" style="box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: inline-block; width: 179.988px; opacity: 0.4; filter: brightness(100%) contrast(100%) saturate(100%) blur(0px) hue-rotate(0deg);"></span></font></div><div class="elementor-image" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#d1ab66" face="Mihan-Yekan"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px; width: 179.988px; opacity: 0.4; filter: brightness(100%) contrast(100%) saturate(100%) blur(0px) hue-rotate(0deg);"><br></span></font></div><div class="elementor-image" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#d1ab66" face="Mihan-Yekan"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; height: auto; border-radius: 0px; width: 179.988px; opacity: 0.4; filter: brightness(100%) contrast(100%) saturate(100%) blur(0px) hue-rotate(0deg);"><br></span></font></div><div class="elementor-image" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><img width="180" height="180" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/38002.png" class="attachment-large size-large" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/38002.png 512w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/38002-150x150.png 150w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/07/38002-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" style="color: rgb(209, 171, 102); font-family: Mihan-Yekan; box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: inline-block; width: 179.988px; opacity: 0.4; filter: brightness(100%) contrast(100%) saturate(100%) blur(0px) hue-rotate(0deg);"></div></div></div></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-e978170 elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column" data-id="e978170" data-element_type="column" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; display: flex; width: 379.987px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: 379.987px; position: relative; display: flex;"><div class="elementor-widget-wrap" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 359.987px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-bc3c12a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="bc3c12a" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; text-align: center; width: 359.987px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-image" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div></div></div></div></div></div></div></div></section><section class="elementor-element elementor-element-95b7b11 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-id="95b7b11" data-element_type="section" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-top: 38px; margin-bottom: 0px; color: rgb(58, 58, 58); font-size: 15px;"><div class="elementor-container elementor-column-gap-default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: flex; position: relative; max-width: 1140px;"><div class="elementor-row" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; width: 1140px; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-c9d2917 elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column animated fadeInRight" data-id="c9d2917" data-element_type="column" data-settings="{" animation":"fadeinright","animation_delay":500}"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInRight; position: relative; min-height: 1px; display: flex; animation-duration: 1.25s; width: 570px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: 570px; position: relative; display: flex;"><div class="elementor-widget-wrap" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 550px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-2e7922f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2e7922f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 550px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 19px; font-style: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(209, 171, 102); line-height: 1;"><br></h2></div></div></div></div></div></div></div></section></div></div> text/html 2020-03-28T10:27:16+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب اکسپندر شرکت ترو ویدو,Terovido expander ,اسکنر EXPANDER GOLD,اسکنر تصویری اکسپاندر http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/680 <div class="elementor-element elementor-element-d758a29 elementor-widget elementor-widget-heading animated fadeInRight" data-id="d758a29" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInRight&quot;}" data-widget_type="heading.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInRight; position: relative; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; width: 540px; color: rgb(58, 58, 58);"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 2rem; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(209, 171, 102); line-height: 1;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></h2><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 2rem; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(209, 171, 102); line-height: 1;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tero Vido Expander</font></h2><div style="text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style=""><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style=""><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><img width="768" height="464" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7939-1024x618-768x464.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7939-1024x618-768x464.jpg 768w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7939-1024x618-300x181.jpg 300w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_7939-1024x618.jpg 1024w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" style="box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: inline-block; font-size: 15px; text-align: center;"></font></div><div style=""><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style=""><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style=""><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><div id="elementor-tab-title-1661" class="elementor-tab-title elementor-active" data-tab="1" role="tab" aria-controls="elementor-tab-content-1661" style="font-size: 15px; font-style: inherit; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(209, 171, 102); border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: 700; margin: 0px; outline: none; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; line-height: 1; cursor: pointer;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-property: all; height: auto;"><img width="160" height="90" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-logo_large-1-160x90.png?v=1585289612" class="custom-logo" alt="Tero Vido - نسل جدیدی از دستگاههای تشخیص سه بعدی" style="box-sizing: inherit; border: 0px; height: auto; max-width: 160px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s linear 0s;"></span><span class="elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); display: inline-block; width: 1.5em; float: left;"><span class="elementor-accordion-icon-opened" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block;"><span class="fas fa-minus" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-rendering: auto; line-height: 1;"></span></span></span></div><div id="elementor-tab-content-1661" class="elementor-tab-content elementor-clearfix elementor-active" data-tab="1" role="tabpanel" aria-labelledby="elementor-tab-title-1661" style="font-size: 15px; font-style: inherit; box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(209, 171, 102); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px; outline: 0px; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; color: rgb(122, 122, 122);"><div data-loaded="true" data-page-number="6" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></div></div></div></font></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-9f316a1 elementor-widget elementor-widget-text-editor animated fadeInRight" data-id="9f316a1" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInRight&quot;}" data-widget_type="text-editor.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInRight; position: relative; animation-duration: 1s; color: rgb(122, 122, 122); animation-fill-mode: both; width: 540px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-text-editor elementor-clearfix" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">رومینگ جنگل ها ، ورود به سمت سرزمین های ناشناخته ، جستجوی گنج های پنهان و پرده از اسرار زمین - چه کسی می تواند بگوید او هرگز این خیال را نداشته است ، به عنوان یک شکارچی گنج واقعی و کشف اشیاء مخفی با کمک تجهیزات فنی حرفه ای؟&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این تخیل خارق العاده ما ، تیمی از مهندسین جوان و جاه طلب را در چنگ خود نگه داشت و ما هرگز پیگیری آن را از دست ندادیم.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">برای اینکه این خیال به واقعیت تبدیل شود ، باید تجهیزات مناسب را پیدا کنیم.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">تمام آشکارسازهای موجود در بازار یا فله ای بودند ، استفاده از آن دشوار بود یا به سادگی کارایی نداشتند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">تکنیک هایی که برای کشف اشیاء فلزی در زمین مورد استفاده قرار می گرفت ، نیاز به تجربه ، دانش متخصص و تجهیزات فنی پیچیده زیادی دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">و هنوز شما فقط بخشی از آنچه واقعاً "پایین" بود کشف کردید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">در پایان،</font></font></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-315619d elementor-widget elementor-widget-toggle animated fadeInUp" data-id="315619d" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}" data-widget_type="toggle.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInUp; position: relative; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; width: 540px; color: rgb(58, 58, 58);"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-toggle" role="tablist" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="elementor-toggle-item" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="elementor-tab-title-5171" class="elementor-tab-title" data-tab="1" role="tab" aria-controls="elementor-tab-content-5171" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-color: rgb(209, 171, 102); border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: none; padding: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 1; cursor: pointer;"><span class="elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(209, 171, 102); display: inline-block; width: 1em; float: left;"><span class="elementor-toggle-icon-closed" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block;"><font face="Mihan-Yekan"><span class="fas fa-caret-right" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-rendering: auto; line-height: 1;"></span></font></span></span><font color="#d1ab66" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all;">بیشتر بخوانید</span></font></div></div></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-9e76bda elementor-widget elementor-widget-accordion animated fadeInUp" data-id="9e76bda" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}" data-widget_type="accordion.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInUp; position: relative; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; width: 540px; color: rgb(58, 58, 58);"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-accordion" role="tablist" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="elementor-accordion-item" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(209, 171, 102); font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="elementor-tab-title-1661" class="elementor-tab-title elementor-active" data-tab="1" role="tab" aria-controls="elementor-tab-content-1661" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(209, 171, 102); border-left-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: none; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; line-height: 1; cursor: pointer;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit; color: rgb(122, 122, 122);"><font face="Mihan-Yekan">پروب ها</font></span></div><div id="elementor-tab-content-1661" class="elementor-tab-content elementor-clearfix elementor-active" data-tab="1" role="tabpanel" aria-labelledby="elementor-tab-title-1661" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(209, 171, 102); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; color: rgb(122, 122, 122);"><div data-loaded="true" data-page-number="6" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">سنسورهای 3-محور-دیجیتال-سنسور</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">باتری قابل شارژ TypeLiFePo4 قابل شارژ</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">پارامترهای عملکرد 1100mAh</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">ولتاژ داخلی 3.6 ولت</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">زمان کار باتری 6 ساعت</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">زمان شارژ 6 ساعت</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">شارژر 5V / 500mA</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">ولتاژ ورودی 5 ولت</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">شارژ 500 میلی آمپر فعلی</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">دسته محافظت از فناوری اطلاعات - IP00 (ضد پاشش)</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">دمای ذخیره سازی - 10 درجه</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">دمای کار -10 ° C - 50 ° C</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">رطوبت نسبی 90٪ غیر چگالشی!</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">ماژول رادیویی برای باند فرکانس داده انتقال دهنده WLAN 2.4 گیگاهرتز</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">کانال های 11</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">نرخ انتقال (هوا) 11 مگابیت در ثانیه</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">خروجی قابل برنامه ریزی + 10dbm</font></div></div></div><div data-loaded="true" data-page-number="7" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">حساسیت -91dBm</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">میکروکنترلر 8Bit RISC پردازنده</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">حداکثر فرکانس کاری 3،6MHz</font></div></div></div></div></div><div class="elementor-accordion-item" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(209, 171, 102); border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="elementor-tab-title-1662" class="elementor-tab-title" data-tab="2" role="tab" aria-controls="elementor-tab-content-1662" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: none; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; line-height: 1; cursor: pointer;"><span class="elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(209, 171, 102); display: inline-block; width: 1.5em; float: left;"><span class="elementor-accordion-icon-closed" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block;"><font face="Mihan-Yekan"><span class="fas fa-plus" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-rendering: auto; line-height: 1;"></span></font></span></span><font color="#d1ab66" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all;">الزامات فنی</span></font></div></div><div class="elementor-accordion-item" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(209, 171, 102); border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="elementor-tab-title-1663" class="elementor-tab-title" data-tab="3" role="tab" aria-controls="elementor-tab-content-1663" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: none; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; line-height: 1; cursor: pointer;"><span class="elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(209, 171, 102); display: inline-block; width: 1.5em; float: left;"><span class="elementor-accordion-icon-closed" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block;"><font face="Mihan-Yekan"><span class="fas fa-plus" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-rendering: auto; line-height: 1;"></span></font></span></span><font color="#d1ab66" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all;">گواهینامه ها</span></font></div></div></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-269c234 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="269c234" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(122, 122, 122); width: 540px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-text-editor elementor-clearfix" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan">دامنه زایمان</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">در جدول زیر می توانید محتوای تحویل کامل و کلیه لوازم جانبی اختیاری را مشاهده کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- نرم افزار سه بعدی با برنامه جهانی</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- کاوشگر و GPR-پروب (50 تا 90 سانتی متر ، قابل تمدید)</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- دفترچه راهنمای کاربر</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- دماسنج مادون قرمز</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- هدفون</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- آداپتور مسافرتی و کابل شارژر</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- پنلی (ضد آب)</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- اختیاری: تبلت 10 Zoll (iOs ، Android ، Windows)</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- اختیاری: تلفن همراه (iO ، Android ، Windows)</font></font></p><div id="elementor-tab-title-1662" class="elementor-tab-title elementor-active" data-tab="2" role="tab" aria-controls="elementor-tab-content-1662" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(209, 171, 102); border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: 700; margin: 0px; outline: none; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; line-height: 1; cursor: pointer; color: rgb(58, 58, 58);"><font color="#515151" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all;">الزامات فنی</span></font></div><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"></font></p><div id="elementor-tab-content-1662" class="elementor-tab-content elementor-clearfix elementor-active" data-tab="2" role="tabpanel" aria-labelledby="elementor-tab-title-1662" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(209, 171, 102); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px; outline: 0px; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">الزامات فنی کامپیوتر</font></span></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">سیستم عامل</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">ویندوز 10 ، اندروید ، IOS</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">دانلود نرم افزار دیسک درایو از وب سایت شرکت</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">USB خیر</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">بلوتوث شماره</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">سرعت پردازنده حداقل 1 گیگاهرتز</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">حافظه کاری 1 GB RAM</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">فضای دیسک 250 مگابایت</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">کارت گرافیک با OpenGL</font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><div class="elementor-element elementor-element-9e76bda elementor-widget elementor-widget-accordion animated fadeInUp" data-id="9e76bda" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}" data-widget_type="accordion.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInUp; position: relative; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; width: 540px; color: rgb(58, 58, 58);"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-accordion" role="tablist" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="elementor-accordion-item" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: none solid solid; border-color: rgb(209, 171, 102); border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="elementor-tab-title-1663" class="elementor-tab-title elementor-active" data-tab="3" role="tab" aria-controls="elementor-tab-content-1663" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(209, 171, 102); border-left-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: none; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; line-height: 1; cursor: pointer;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(81, 81, 81); transition: all 0.2s linear 0s; box-shadow: none; font-weight: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">گواهینامه ها</font></font></div><div id="elementor-tab-content-1663" class="elementor-tab-content elementor-clearfix elementor-active" data-tab="3" role="tabpanel" aria-labelledby="elementor-tab-title-1663" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(209, 171, 102); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; color: rgb(122, 122, 122);"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">گواهینامه ها</font></font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">انطباق با دستورالعمل های CE</font></font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">FCC مجوز</font></font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">WEEE - Reg.Nr .: DE 73865556</font></font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">گواهی مبدأ ICC</font></font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><i style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ساخت آلمان</font></font></i></span></div></div></div></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-269c234 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="269c234" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 540px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-text-editor elementor-clearfix" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">دامنه زایمان</font></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">در جدول زیر می توانید محتوای تحویل کامل و کلیه لوازم جانبی اختیاری را مشاهده کنید.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- نرم افزار سه بعدی با برنامه جهانی</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- کاوشگر و GPR-پروب (50 تا 90 سانتی متر ، قابل تمدید)</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- دفترچه راهنمای کاربر</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- دماسنج مادون قرمز</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- هدفون</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- آداپتور مسافرتی و کابل شارژر</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- پنلی (ضد آب)</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- اختیاری: تبلت 10 Zoll (iOs ، Android ، Windows)</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">- اختیاری: تلفن همراه (iO ، Android ، Windows)</font></font></p></div></div></div></font></div></div><div class="ast-col-lg-3 ast-col-md-3 ast-col-sm-12 ast-col-xs-12 footer-adv-widget footer-adv-widget-3" style="box-sizing: inherit; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 20px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 310px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(58, 58, 58);"><div id="media_image-3" class="widget widget_media_image" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><img width="290" height="127" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2019/06/footer_made-in-germany-1.png" class="image wp-image-774 attachment-full size-full" alt="" style="box-sizing: inherit; border: 0px; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;"></font></div></div><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"></font></p><div class="ast-col-lg-3 ast-col-md-3 ast-col-sm-12 ast-col-xs-12 footer-adv-widget footer-adv-widget-4" style="box-sizing: inherit; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 20px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 310px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(58, 58, 58);"></div></div></div></div> text/html 2020-03-27T21:04:29+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب terovido,گنج یاب ترو ویدو,تست طلایاب تروویدو,قیمت تروویدو,فلزیاب تصویری ترو ویدو http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/679 <div class="elementor-element elementor-element-cb23bee elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column" data-id="cb23bee" data-element_type="column" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; display: flex; width: 570px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: 570px; position: relative; display: flex;"><div class="elementor-widget-wrap" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 550px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-c3b7ddc elementor-widget elementor-widget-image animated fadeInRight" data-id="c3b7ddc" data-element_type="widget" data-settings="{" data-widget_type="image.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInRight; position: relative; text-align: center; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; width: 550px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><h3 class="LC20lb DKV0Md" style="margin: 0px 0px 3px; padding: 4px 0px 0px; cursor: pointer; text-align: left; display: inline-block; line-height: 1.3;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#990000">دستگاه فلزیاب تصویری&nbsp;</font></span></h3></div><div class="elementor-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><h3 class="LC20lb DKV0Md" style="margin: 0px 0px 3px; padding: 4px 0px 0px; cursor: pointer; text-align: left; display: inline-block; line-height: 1.3;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#990000"><br></font></span></h3></div><div class="elementor-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><h3 class="LC20lb DKV0Md" style="margin: 0px 0px 3px; padding: 4px 0px 0px; cursor: pointer; text-align: left; display: inline-block; line-height: 1.3;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#990000">TERO VIDO Basic 3D</font></span></h3></div><div class="elementor-image" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div><div class="elementor-image" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div><div class="elementor-image" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div><div class="elementor-image" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><img width="550" height="550" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/terov-vido-whatwedo-1024x1024.jpg" class="attachment-large size-large" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/terov-vido-whatwedo-1024x1024.jpg 1024w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/terov-vido-whatwedo-150x150.jpg 150w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/terov-vido-whatwedo-300x300.jpg 300w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/terov-vido-whatwedo-768x768.jpg 768w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/terov-vido-whatwedo.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: inline-block;"></div><div class="elementor-image" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div><div class="elementor-image" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div><div class="elementor-image" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div><div class="elementor-image" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div><div class="elementor-image" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-c64f447 elementor-widget elementor-widget-image animated fadeInLeft" data-id="c64f447" data-element_type="widget" data-settings="{" data-widget_type="image.default" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: inherit; font-size: 15px; font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInLeft; position: relative; text-align: center; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; width: 550px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><img width="550" height="438" src="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/Products_3D-1.png" class="attachment-large size-large" srcset="https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/Products_3D-1.png 578w, https://www.tero-vido.com/wp-content/uploads/2018/12/Products_3D-1-300x239.png 300w" sizes="(max-width: 578px) 100vw, 578px" style="box-sizing: border-box; border: none; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: inline-block;"></div></div></div></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-37c0587 elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column" data-id="37c0587" data-element_type="column" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; display: flex; width: 570px;"><div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: 570px; position: relative; display: flex;"><div class="elementor-widget-wrap" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: 550px; flex-wrap: wrap; align-content: flex-start; display: flex;"><div class="elementor-element elementor-element-356228b elementor-widget elementor-widget-heading animated fadeInRight" data-id="356228b" data-element_type="widget" data-settings="{" data-widget_type="heading.default" style="color: rgb(58, 58, 58); font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInRight; position: relative; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; width: 550px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 2rem; font-style: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(209, 171, 102); line-height: 1; font-family: Roboto, sans-serif;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">سیستم سه بعدی Tero Vido</font></h2><div><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></div></div></div><div class="elementor-element elementor-element-1e38241 elementor-widget elementor-widget-text-editor animated fadeInRight" data-id="1e38241" data-element_type="widget" data-settings="{" data-widget_type="text-editor.default" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; animation-name: fadeInRight; position: relative; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; width: 550px;"><div class="elementor-widget-container" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: background 0.3s ease 0s, border 0.3s ease 0s, border-radius 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, -webkit-border-radius 0.3s ease 0s, -webkit-box-shadow 0.3s ease 0s;"><div class="elementor-text-editor elementor-clearfix" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p class="p1" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 14px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span class="s1" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">T</span><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">&nbsp;he Tero Vido 3D System یک دستگاه اندازه گیری سه بعدی برای تشخیص و شناسایی دقیق ناهنجاری های موجود در زمین است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این فناوری مبتنی بر فناوری جدید و اندازه گیری Tero Vido GmbH است.</font></font></font></p><div id="more-140" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></div><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کل دستگاه در آلمان ساخته و ساخته شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این ردیاب به شما کمک می کند تا انواع فلز را کشف و تفکیک کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این نرم افزار شامل اگر فلزات مغناطیسی مانند آهن یا فولاد یا فلزات گرانبها غیر مغناطیسی مانند طلا ، نقره یا مس را پیدا کرده اید نشان می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">علاوه بر این ، سیستم Tero Vido به بهترین وجه مناسب برای کشف و مکان یابی حفره های زیرزمینی مانند پناهگاه ها ، قبور ، تونل ها یا اتاق های دیگر است.</font></font><p style="margin: 0px 0px 1.6em; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline;"></p><p class="p2" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 14px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">نکته ای که علاوه بر بومی سازی دقیق ، سیستم Tero Vido را کاملاً خاص می کند ، نفوذ عمیق در زمین است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">بسته به اندازه جسم ، می توان به عمق قابل توجهی تا 18 متر رسید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">رابط کاربری چند زبانه نرم افزار اختصاصی در حال حاضر به زبان های انگلیسی ، آلمانی ، فرانسوی ، روسی ، عربی ، ترکی ، اسپانیایی ، یونانی ، رومانیایی و بلغاری موجود است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">به زودی زبانهای بیشتری نیز به زودی ارائه می شوند. به روزرسانی های نرم افزاری خودکار و رایگان علاوه بر بهبود نرم افزار ، زبان های جدید دیگری نیز&nbsp;دارند.</font></font></p><p class="p2" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 14px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></p><div id="elementor-tab-title-1321" class="elementor-tab-title elementor-active" data-tab="1" role="tab" aria-controls="elementor-tab-content-1321" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(209, 171, 102); border-left-color: initial; border-image: initial; font-weight: 700; margin: 0px; outline: none; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; line-height: 1; cursor: pointer; background-color: rgb(229, 229, 229);"><font face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-property: all;">نسخه اصلی</span></font></div><p class="p2" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 14px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"></p><div id="elementor-tab-content-1321" class="elementor-tab-content elementor-clearfix elementor-active" data-tab="1" role="tabpanel" aria-labelledby="elementor-tab-title-1321" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(209, 171, 102); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px; outline: 0px; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline;"><ul style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">تبلت با نرم افزار از پیش نصب شده Tero Vido 3D</font></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">سنسور ………………… عمودی ، 85 سانتی متر</font></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">USB-Dongle برای تبادل داده بین سنسور و کامپیوتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کابل و آداپتور شارژر برای USB ………………… 12 V DC و 220 V AC</font></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">راهنمای دستی و راهنمای شروع سریع</font></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کیف حمل قرص انعطاف پذیر با محافظ صفحه لمسی</font></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کیف حمل و نقل برای سنسور</font></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">هدفون (بلوتوث / فای)</font></li></ul></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2020-03-27T20:45:20+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت شعاع زن DF CROWN,بهترین دستگاه گنج یاب جهان دی اف کرون,شعاع زن قدرتمند دی اف کرون http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/678 <section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><p style="font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="5"><b style=""><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><span style="text-align: left;">شعاع زن</span><span style="text-align: left;">&nbsp;جهان DF-CROWN</span></b></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="5"><b style=""><span style="text-align: left;"><br></span></b></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="5"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2019/02/df-crown-2.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></font></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 505.313px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><br></div></div></figcaption><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="6" color="#990000">امکانات:</font></p><div><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></div><p style="font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></p><p style="font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></p><p style="font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">عمق نفوذ 100 متر و شعاع کار 5000 متر</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سهولت کار و استفاده</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">از&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">از میکرو پردازنده ها برای تولید فرکانس</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">با&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دقت بالا&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">داشتن چندین آمپلی فایر قدرت برای استفاده همزمان برای عمق نفوذ و عملکرد بهتر شعاع</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">داشتن سیستم تقویتی برای تقویت محیط زیست امواج</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سیستم توربو برای افزایش توان خروجی دستگاه</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ذرات و سیستم حذف مواد معدنی دیجیتال</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ورود فرکانس به صورت دستی و خودسرانه</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">داشتن فرکانس 4 فلز گرانبها به طور پیش فرض</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">داشتن 12 فیلتر برای حذف فرکانس های مشابه</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">کنترل قدرت خروجی</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دیجیتال صفحه نمایش دیجیتال نمایشگر دیجیتال</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هوشمند تنظیم سنسور LCD</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">آنتن کامل قدرتمند</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از باتری لیتیوم و باتری قابل شارژ برای استفاده مداوم و طولانی استفاده</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">از آنتن های چند لمسی Checker برای راحتی کاربر</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جعبه ضد شوک</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">راهنمای CD CD</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">فلش مموری فلش حاوی نرم افزار آندروید</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">2 سال ضمانت</font></font></span></p></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-2 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4" color="#990000"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">£</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;19،990.00</font></font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-2 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4" color="#990000"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-2 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4" color="#990000"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-2 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4" color="#990000"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-2 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2019/02/df-crown-6.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></span></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 505.313px; cursor: auto;"><br><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 590px; left: 0px; width: 680px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">df- تاج</font></div></div></figcaption></div></figcaption></div> text/html 2020-03-27T19:45:51+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 شعاع زن بلک هانتر, گنج یاب BLACK HUNTER ,قیمت ردیاب بلک هانتر,قیمت دستگاه black hunter http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/676 <section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></h3><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="6" color="#990000">ردیاب&nbsp;&nbsp;BLACK HUNTER<span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></font></h3><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0217-1-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 898.075px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شکارچی سیاه</font></div></div></figcaption></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">مزایای این دستگاه:</font></h3><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 7px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">10000 متر از عملکرد شعاع</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">عمق نفوذ 75 متر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">قدرت تفکیک انواع فلزات از جمله طلا ، نقره ، مس ، برنز و….</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">بهره برداری از جدیدترین ریزپردازنده فن آوری برای ایجاد سیگنال</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">دقت فرکانس یک هزاره هرتز</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">6 فیلتر برای حذف تشابه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">4 استفاده از فیلتر برای حذف ذرات</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">بهره برداری از سیستم دفع مواد معدنی قدرتمند</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">بخش فرکانس آزاد برای وارد کردن فرکانس مورد نظر به صورت دستی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">دامنه فرکانس آزاد 1 هرتز تا 30،000 هرتز با دقت هزارم هرتز</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">استفاده از ترازوی دیجیتال زمینی برای تنظیم سیستم با محیط جستجو</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">باتری با دوام لیتیوم یون با کارکرد مداوم 10 -12 ساعت</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">نشانگر وضعیت باتری و سیستم کنترل هوشمند باتری</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">نمایشگر گرافیکی دیجیتال برای استفاده آسان در مناطق شب و کم نور</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">استفاده از آنتن جستجوی چند تکه برای سهولت کاربر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">انتقال نشانگر سیگنال به زمین</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">جعبه ضد آب و ضد شوک</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">جعبه لوازم جانبی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">دفترچه راهنما</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">دو سال ضمانت</font></li></ul></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;12،950.00</font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0187-1-773x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></font></font></span></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 505.825px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شکارچی سیاه</font></div></div></figcaption></div> text/html 2020-03-27T19:27:21+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 شعاع زن Sky force,قیمت ردیاب اسکای فورس,شعاع زن اسکای فورس,deepfinders,شعاع زن sky fors http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/675 <section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4"></font></h3><h3 class="LC20lb DKV0Md" style="font-weight: normal; margin: 0px 0px 3px; padding: 4px 0px 0px; display: inline-block; line-height: 1.3;"><div style="text-align: center;"><font color="#990000"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;شعاع زن Sky force</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;">&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0214-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"><br></span></font></div></h3><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">مزایای این دستگاه:</font></h3><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 7px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">ریزپردازنده ای بسیار قدرتمند و دقیق برای سیگنالینگ مصنوعی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">با استفاده از یک فیلتر قدرتمند 9 حالت</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">سیستم یونیزاسیون مصنوعی تقویت سیگنال</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">سیستم سیگنال توربو</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">سیستمی برای از بین بردن ذرات و مواد معدنی اضافی و مزاحم</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">تعادل زمین دیجیتال</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">عمق اکتشاف 40 متر با شعاع عمل 8000 متر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">صفحه کلید دیجیتال</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">دوام دستگاه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">باتری های بادوام برای راندمان بیشتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">استفاده همزمان از چندین سیگنال برای انتقال به داخل زمین</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">جعبه ضد آب و ضد شوک</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">کیف لوازم جانبی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">کتابچه راهنمای دستور العمل</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">یک سال ضمانت</font></li></ul></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4" color="#990000"><del style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;8 10،850.00</font></font></span></del>&nbsp;<ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;9 8،950.00</font></font></span></ins></font></p><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(25, 25, 25);"></span><form class="cart" action="https://deepfinders.co.uk/product/sky-force/" method="post" enctype="multipart/form-data" style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; overflow: hidden; zoom: 1; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(25, 25, 25);"></form></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4" color="#990000"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4" color="#990000"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0325-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 898.075px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">لیست SKY</font></div></div></figcaption></div> text/html 2020-03-27T19:12:44+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 ردیاب یوجی ۵۰,طلایاب UG-50,شعاع زن ug50, شعاع زن یوجی50,فلزیاب یو جی 50 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/674 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6" color="#660000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6" color="#660000"><b>شعاع زن دیجیتال UG50</b></font></div><div style="text-align: center;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0236-1-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></div><div style="text-align: center;"><section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan"><br></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan"><br></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">مزایای UG-50</font></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 7px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">50 متر عمق نفوذ و عملکرد شعاع 8000 متر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">قدرت تفکیک انواع فلزات مانند طلا ، نقره ، مس ، برنز</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده همزمان از سه اسیلاتور برای شناسایی هدف</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دقیق تر</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">بهره برداری از نوسانگرهای DDS با دقت هزارم هرتز</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">حالت فیلتر MFF برای از بین بردن مواد معدنی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">حالت فیلتر SFF برای حذف فرکانس های مشابه.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">وضعیت آزمون هدف برای پذیرش یا رد هدف از راه دور مشخص شده است</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">سیستم دفع مواد معدنی برای فیلتر و حذف مواد معدنی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">یک منوی جداگانه و قابلیت انتخاب نوع فیلتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">انتقال نشانگر سیگنال به زمین</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">تعادل دیجیتال زمینی برای تنظیم سیستم با محیط جستجو</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">نمایشگر گرافیکی دیجیتال برای استفاده آسان در مناطق شب و کم نور</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">نشانگر وضعیت باتری و سیستم کنترل هوشمند باتری</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">باتری با دوام لیتیوم یون با 10 تا 12 ساعت کار مداوم</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">چند قطعه آن را برای سهولت کاربر جستجو کنید</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">ضد آب و ضد آب</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">جعبه لوازم جانبی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">دفترچه راهنما</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">1 سال گارانتی</font></li></ul></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="5" color="#990000"><del style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;9 8،950.00</font></font></span></del>&nbsp;<ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;6 7،600.00</font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="5" color="#990000"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0158-1-773x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 505.825px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">UG-50</font></div></div></figcaption></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="5" color="#990000"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></ins></font></p></div></div> text/html 2020-03-27T19:01:23+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت شعاع زن گلد اج,ردیاب GOLDEN AGE,شعاع زن golden age,شعاع زن گلدن اج http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/673 <section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><h2 style="font-size: 28px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; text-align: center; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></h2><h2 style="font-size: 28px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; text-align: center; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ردیاب GOLDEN AGE</span></h2><h3 class="LC20lb DKV0Md" style="font-weight: normal; margin: 0px 0px 3px; padding: 4px 0px 0px; display: inline-block; line-height: 1.3;"><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="6" color="#990000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0238-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="6" color="#990000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="6" color="#990000"><br></font></span></div></h3><h2 style="font-size: 28px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#333333" face="Mihan-Yekan"><br></font></h2><h2 style="font-size: 28px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#333333" face="Mihan-Yekan">مزایای دستگاه:</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ریزپردازنده ای که برای ساخت فرکانس های مصنوعی با دقت هزارم از هرتز</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">A استفاده شده است 6 - استفاده از فیلتر</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سیستم سیگنالینگ توربو</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تعادل زمین دیجیتالی</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سیستم حذف ضایعات اشیاء و مواد معدنی اضافی</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">قابلیت جستجوی فلزات طلا ، نقره ، برنز و مس</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">در عمق اکتشاف 35 متر با شعاع 3000 متر</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">14 ساعت مداوم - استفاده از باتری</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">کیبورد دیجیتالی</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سه تکه آنتن</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ضد آب و جعبه ضد شوک جعبه</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">لوازم جانبی</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دفترچه راهنمای&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">لوازم جانبی کیف&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دستی</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">1 سال ضمانت</font></font></span></p></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="" face="Mihan-Yekan" color="#660000" size="4"><del style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،5</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;7،500.00</font></font></span></del>&nbsp;<ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;000 6،000.00</font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="" face="Mihan-Yekan" color="#660000" size="4"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="" face="Mihan-Yekan" color="#660000" size="4"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0320-1-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 898.075px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">عصر طلایی</font></div></div></figcaption></div> text/html 2020-03-27T18:57:43+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 شعاع زن اردی پرو,ردیاب اردی پرو, ردیاب RD PRO,قیمت دستگاه rd pro,شعاع زن rdpr http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/672 <div class="_ojo" style="padding: 0px 0px 12px;"><h2 class="burgundy28b desc_head" style="font-size: 28px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000">ردیاب RD-PRO&nbsp;</font></h2><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0220-1-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 898.075px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">RD-PRO</font></div></div></figcaption></div><h3 class="med _wI" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 8px; line-height: 18px; height: auto; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; font-weight: 400;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مزایای سیستم:</font></font></h3><h3 class="med _wI" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 8px; line-height: 18px; height: auto; text-align: right;"><section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 7px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">عمق نفوذ 40 متر و عملیات شعاع 10،000 متر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">قدرت تفکیک انواع فلزات مانند طلا ، نقره ، مس ، برنز</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده همزمان از 3 اسیلاتور برای تجزیه و تحلیل دقیق تر از هدف</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">با بهره گیری از پردازنده دیجیتال برای تولید فرکانس هایی با دقت هزارم هرتز</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">آزمون وضعیت هدف برای قبول یا رد هدف از راه دور مشخص شده</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سیستم دفع مواد معدنی برای فیلتر و حذف مواد معدنی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تعادل دیجیتال زمینی برای تنظیم سیستم با محیط جستجو</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">نمایشگر گرافیکی دیجیتال برای استفاده آسان در مناطق شب و کم نور</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">چند قطعه آنتن برای سهولت کاربران جستجو کنید</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">باتری با دوام لیتیوم یون با کارکرد مداوم 10 -12 ساعت</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">نشانگر وضعیت باتری و سیستم کنترل هوشمند باتری</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">انتقال نشانگر سیگنال به زمین</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جعبه ضد شوک و ضد آب</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جعبه لوازم جانبی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">یک سال ضمانت</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دفترچه راهنما</font></li></ul></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><font face="Mihan-Yekan" color="#660000"><del style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،5</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;7،500.00</font></font></span></del>&nbsp;<ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،3</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;5،350.00</font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><font face="Mihan-Yekan" color="#660000"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0039-1-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 898.075px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">RD-PRO</font></div></div></figcaption></div></h3></div><div class="card-section" style="font-size: medium;"><div class="brs_col" style="font-size: 14px; margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box;"></div></div> text/html 2020-03-27T18:24:34+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت شعاع زن ورولف,شعاع زن werwolf,ردیاب ورولف,ردیاب werwolf http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/671 <div class="g" style="line-height: 1.2; width: 600px; margin-top: 0px; margin-bottom: 27px;"><div class="rc" data-hveid="CAIQAA" data-ved="2ahUKEwiLttXApbvoAhWXgnIEHfxKCeYQFSgAMA56BAgCEAA" style="position: relative;"><div class="s" style="text-align: center; max-width: 48em; line-height: 1.58;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="6" color="#990000">ردیاب werwolf</font></div><div style="text-align: center;"><span class="st" style="line-height: 1.58; overflow-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="st" style="line-height: 1.58; overflow-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0241-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 898.075px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">WERWOLF</font></div></div></figcaption></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="st" style="line-height: 1.58; overflow-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></span></div><div style=""><span class="st" style="line-height: 1.58; overflow-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مزایای این دستگاه:</font></font></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 7px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از ریزپردازنده با دقت بالا</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از فیلتر 3 حالته</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سه قابلیت جستجوی فلز: طلا-نقره-برنز</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تعادل زمین دیجیتال</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">عمق اکتشاف 15 متر و شعاع عمل 2000 متر</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">باتری با دوام با 15 ساعت استفاده مداوم</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">3 قطعه آنتن جستجوگر</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جعبه ضد آب و ضد شوک</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">کیف لوازم جانبی</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دفترچه راهنما</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">1 سال گارانتی</font></font></li></ul></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font color="#660000"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،5</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;3500.00</font></font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font color="#660000"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0111-773x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></span></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 505.825px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><br></div></div></figcaption></div></font></span></span></div></div></div><span id="fld" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: medium;"></span><div class="g" style="line-height: 1.2; width: 600px; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-top: 0px; margin-bottom: 27px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="rc" data-hveid="CBcQAA" data-ved="2ahUKEwiLttXApbvoAhWXgnIEHfxKCeYQFSgAMA96BAgXEAA" style="position: relative;"></div></div> text/html 2020-03-27T18:18:22+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 شعاع زن رلیک دتکتور,ردیاب relic detector,قیمت ردیاب رلیک دتکتور, شعاع زن رلیک http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/670 <section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><h3 style="font-size: 20px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan"><br></font></h3><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="6" color="#660000">ردیاب relic&nbsp;detector<span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></font></h3><div><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="6" color="#660000"><span style="font-weight: 400;"><br></span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="6" color="#660000"><span style="font-weight: 400;"><br></span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="6" color="#660000"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0231-1-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 898.075px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">اعتقاد DELECTOR</font></div></div></figcaption></font></div><h3 style="font-size: 20px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan"><br></font></h3><h3 style="font-size: 20px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">امکانات :</font></h3><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 7px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">عمق اکتشاف از 30 Ms و عملکرد شعاع 8،000 Ms</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">قدرت تفکیک انواع فلزات مانند طلا ، نقره ، مس ، برنز</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">استفاده از تراشه دیجیتال برای ارسال سیگنال هایی با دقت هزارم هرتز</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">استفاده از فرکانسهای رادیویی بی نهایت</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">استفاده همزمان از چندین فرکانس برای تحلیل بهتر هدف</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">حالت تست هدف برای از بین بردن هدف غیر ضروری</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">ارسال همزمان چندین فرکانس با ساختارهای مختلف</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">ترازوی دیجیتال زمینی برای تنظیم سیستم با محیط جستجو</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">نمایشگر گرافیکی دیجیتال برای استفاده آسان در مناطق شب و کم نور</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">باتری های لیتیوم یون با دوام با بیش از 12 ساعت کار مداوم</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">نشانگر وضعیت باتری و سیستم کنترل هوشمند باتری</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">آنتن های چند قطعه سهولت کاربران را جستجو می کنند</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">نشانگر انتقال سیگنال به زمین</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">جعبه ضد شوک و ضد آب</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">جعبه لوازم جانبی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">1 سال گارانتی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="4">دفترچه راهنما</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0079-1-773x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></font></li></ul></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan"><del style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،5</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;3500.00</font></font></span></del>&nbsp;<ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;9 2،950.00</font></font></span></ins></font></p></div> text/html 2020-03-27T17:37:50+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 ردیاب تی دی مکس,شعاع زن تی مکس، شعاع زن td max,ردیاب Td max http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/669 <div class="g" style="line-height: 1.2; width: 600px; margin-top: 0px; margin-bottom: 27px;"><div class="rc" data-hveid="CAEQAA" data-ved="2ahUKEwiX69qGoLvoAhUFWBoKHVsgAMMQFSgAMAB6BAgBEAA" style="position: relative;"><div style="text-align: center;"><span class="st" style="line-height: 1.58; overflow-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="6" color="#990000">شعاع زن td max</font></span></span></div><div style="text-align: center; font-size: 14px;"><span class="st" style="line-height: 1.58; overflow-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></span></div><div style="font-size: 14px;"><span class="st" style="line-height: 1.58; overflow-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0228-1-1030x773.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 898.075px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">TD-MAX</font></font></div></div></figcaption></font></span></span></div><div style="font-size: 14px;"><span class="st" style="line-height: 1.58; overflow-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></span></div><div style=""><span class="st" style="line-height: 1.58; overflow-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;"><section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">امکانات:</font></font></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 7px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">25 متر عمق نفوذ و 7500 متر عملکرد شعاع</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">قدرت تفکیک انواع فلزات مانند طلا ، نقره ، برنز</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">استفاده از تراشه دیجیتال برای انتقال سیگنالهایی با دقت هزارم هرتز</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">استفاده از فرکانسهای رادیویی بی نهایت</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">استفاده همزمان از چندین فرکانس برای تجزیه و تحلیل هدف بهتر</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">آزمایش حالت هدف برای از بین بردن اهداف غیر ضروری</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">تعادل دیجیتال زمینی برای تنظیم سیستم با محیط جستجو</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">نمایشگر دیجیتالی برای استفاده آسان در مناطق شب و کم نور</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">باتری با دوام لیتیوم یون با کارکرد مداوم 10 -12 ساعت</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">نشانگر وضعیت باتری و سیستم کنترل هوشمند باتری</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">استفاده از آنتن های چند تکه را برای سهولت کاربران جستجو کنید</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">نشانگر انتقال سیگنال به زمین</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">جعبه ضد آب و ضد شوک</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">جعبه لوازم جانبی</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan"><br></font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">1 سال گارانتی</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">دفترچه راهنما</font></font></li></ul></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4" color="#990000"><del style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; text-decoration-line: none;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;9 2،950.00</font></font></span></del>&nbsp;<ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">،3</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;2،350.00</font></font></span></ins></font></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/DSCF0249-1-773x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; text-align: left; max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></font></font></span></ins></p><figcaption style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 505.825px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">TD-MAX</font></font></div></div></figcaption></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></font></span></ins></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></font></span></ins></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></font></span></ins></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-3 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(25, 25, 25);"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; color: rgb(255, 238, 56);"><ins style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></ins></p></div></span></span></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.2; width: 600px; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-top: 0px; margin-bottom: 27px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="rc" data-hveid="CAsQAA" data-ved="2ahUKEwiX69qGoLvoAhUFWBoKHVsgAMMQFSgAMAF6BAgLEAA" style="position: relative;"></div></div> text/html 2020-03-27T17:29:49+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 دستگاه نقطه یاب SPOTTERR,فلزیاب دستگاه نقطه یاب اسپاتر,دستگاه نقطه یاب دیپ فایندرز http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/668 <section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="text-align: center; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-family: Mihan-Yekan; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="6" color="#660000"><strong style="font-style: inherit; font-variant: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دستگاه&nbsp;</strong>SPOTTER&nbsp;</font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/Spotter.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></p><div><br></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"></font></span></p><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">یک دستگاه بی نظیر لکه بینی که برای اولین بار در جهان توسط Deep Finders ساخته و روانه بازار شده است ، یک سیستم کاملاً دیجیتالی برای یافتن نقطه دقیق فلزات دفن شده است که توسط یابندگان دوربرد کشف شده است.&nbsp;</font><font style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بنابراین ، اپراتورهای همه یاب های دوربرد می توانند بعد از جستجو نقطه دقیق هدف را پیدا کنند.&nbsp;</font><font style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از این دستگاه مختص یاب های دوربرد Deep Finders نیست و می تواند به عنوان مکمل همه یاب های دوربرد جهان ساخته شده توسط شرکت های دیگر باشد.&nbsp;</font><font style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این دستگاه دارای چهار واحد مستقل است که هر یک به دو کاوشگر برنزی متصل شده اند که توسط آنها سیگنال از دستگاه به زمین منتقل می شود و نوع انتخاب فلز با ارزش توسط اپراتورها قابل انجام است.&nbsp;</font><font style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">در این سیستم فرکانس فلزات ارزشمند از چهار جهت به نقطه مورد نظر ارسال می شود و در صورت وجود هدف واقعی ،&nbsp;</font><font style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شما به راحتی می توانید نقطه اصلی هدف را پیدا کنید.&nbsp;</font><font style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">در این سیستم ، چهار واحد با جدیدترین سیستم های شبکه ای شبکه سازی می شوند.&nbsp;</font><font style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">و برای کاربر آسان و راحت است که بتواند نقطه دقیق اشیاء دفن شده در اعماق زیر زمینی زمین را پیدا کند.</font></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font style=""><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بدنه ای با کیفیت و باتری با لیتیوم یون قابل شارژ ، سبک ، کم حجم ، با دوام و قابل شارژ که به کاربر امکان می دهد تا بدون نیاز به شارژ ، به طور مداوم ساعت ها با دستگاه کار کند.</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">با توجه به اینکه Spotter دیگر نگران اشتباه تشخیص نیست ، ما با این سیستم به شما نکته دقیق می دهیم….</font></font></font><p></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font style=""><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/Spotter-2.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.987px; left: 0px; width: 505.3px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">گیرنده Spotter</font></div></div></figcaption><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/Spotter-reciver.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 590px; left: 0px; width: 680px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">گیرنده Spotter</font></div></div></figcaption><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">دستگاه ویژگی ها:</strong><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از کنترل میکرو به فرکانس ساخت</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دقت بالا در پیدا کردن نقطه هدف</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">فرکانس ساخت برای 4 نوع فلز با ارزش</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از تکنولوژی شبکه برای ارتباطات بی سیم</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">عمق نفوذ بالا</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">نشانگر انتخاب نوع فلز</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">باتری نشانگر وضعیت</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از قابل حمل پروب برای استفاده آسان تر</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از باتری های قابل شارژ با ظرفیت بالا برای کار مداوم</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">کتابچه راهنمای کاربر</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">یک سال ضمانت</font></font></span></p></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-2 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="3">1،950.00</font></font></span></p></div> text/html 2020-03-27T17:22:22+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب Booster,دستگاه گنج یاب نقطه زن بوستر,طلایاب Booster,قیمت نقطه زن بوستر http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/667 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: xxx-large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" color="#660000">فلزیاب Booster</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xxx-large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" color="#660000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/booster-1-772x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan">تقویت کننده</font></strong></p><div><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></strong></div><div><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style=""><section class="av_textblock_section " itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><div class="avia_textblock " itemprop="text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1.65em; vertical-align: baseline; clear: both;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مطمئناً این اتفاق برای اپراتورهای یاب دوربرد که به دنبال فلز و گنج در اعماق زمین و زیر زمین هستند اتفاق افتاده است ، اما مکان یاب دوربرد آنها هیچ نکته ای را نشان نمی دهد ... شرکت Deep Finders دستگاهی را برای رفع این مشکل طراحی کرده است که را می توان در هر نقطه استفاده کرد ، به دنبال فلز مدفون در اعماق زمین و دور.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سیستم BOOSTER یک سیستم قدرتمند و کارآمد دیجیتال آنالوگ برای شارژ کردن خاک محیط در شعاع طولانی و آماده سازی زمینه برای جستجوی و دریافت سیگنال با ردیاب است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">BOOSTER ذرات مزاحم و ناکارآمد را در سطح و عمق زمین از بین می برد و یک سطح صاف و بدون آلودگی را برای کار با یاب دوربرد فراهم می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">فقط دستگاه را روشن کنید و کاوشگرها را به زمین وصل کنید و ده دقیقه صبر کنید و سپس به دنبال اهداف واقعی باشید.</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">وسیله ای با کیفیت بالا ، باتری ، شیک ، سبک وزن ، فشرده و با دوام لیتیوم که به کاربر امکان می دهد تا ساعتها بدون نیاز به شارژ ، با دستگاه کار کند.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">با BOOSTER به بهترین اهداف خواهید رسید ...</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ویژگی های دستگاه:</font></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از یک سیگنال خاص برای فعال کردن محیط جستجو با یاب دوربرد</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">از توانایی تمام فلزات قابل جستجو استفاده کنید</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شاخص های وضعیت توان خروجی دستگاه</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">کنترل میزان توان خروجی</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از میکروکنترلر برای ساخت فرکانس مرکزی دستگاه</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">کاوشگرهای قابل حمل و جایگزینی برای استفاده آسانتر کاربر</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده از باتریهای قابل شارژ برای کار مداوم</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دفترچه راهنما</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">یک سال ضمانت</font></font></p></div></section><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-2 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font size="6" color="#990000"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">£</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;750.00</font></font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-2 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><font size="6" color="#990000"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></font></span></p></div><div class="av-woo-purchase-button avia-builder-el-2 el_after_av_textblock avia-builder-el-last " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: start;"><p class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; display: inline;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/booster-488x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 0; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></span></p><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(25, 25, 25);"><div class="mfp-bottom-bar" style="box-sizing: border-box; margin: -36px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 753.975px; left: 0px; width: 319.325px; cursor: auto;"><div class="mfp-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 36px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(243, 243, 243); overflow-wrap: break-word;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تأمین کننده</font></div></div></figcaption></div></font></strong></div></div> text/html 2020-03-27T17:12:38+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 ردیاب قدرتمند جدید FINDER 3,قیمت ردیاب FINDER 3,شعاع زن فایندر 3, قیمت ردیاب فایندر 3 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/666 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: xxx-large;"><font color="#990000">ردیاب قوی FINDER 3</font></span></div><div style="text-align: center;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 28px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">یک سیستم کوچک دقت بالا</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Finder 3 محصول شگفت انگیز دیگر Deep Finders LTD با قابلیت کشف سریع فلزات است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این سیستم می تواند به طور کامل در کنار LRL ها و به صورت جداگانه برای کشف و کشف فلزات با ارزش استفاده شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این مینی دستگاه قدرتمند با اتصال به تلفن همراه و دریافت داده از طریق نرم افزار ، از حساسیت بالایی در فرکانس های محیط برخوردار است تا در اسرع وقت عتیقه و گنج ها را پیدا کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این سیستم عالی دارای 12 فیلتر ذرات مزاحم و مواد معدنی حذف مواد معدنی ، 4 فرکانس فلزات گرانبها در بخش پیش فرض و فرکانس آزاد برای ورود به فرکانس مورد نظر برای جستجو و کشف هرگونه هدف شما می خواهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">یکی از ویژگی های عالی این دستگاه استفاده از سیستم FS است که به شما امکان می دهد از آن برای هر نوع خاکبرداری و کاوشگر استفاده کنید.</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">با Finder3 منحصر به فرد ، خطاها در ردیابی گم می شوند و به شما کمک می کنند تا با دسترسی سریع به گنج های دفن شده و گنج های دفن شده در زیرزمینی های عمیق ، هرچه آسان و سریع بگیرید.</font></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><img class="mfp-img" src="https://deepfinders.co.uk/wp-content/uploads/2019/02/finder3.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 40px 0px; border: none; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 0; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(68, 68, 68); text-align: left; background-color: rgb(25, 25, 25); max-height: 754px; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none !important;"></p><div><br></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: xxx-large;"><font color="#990000"><br></font></span></div> text/html 2020-03-27T17:00:54+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب TMD-101,ردیاب tmd-101,قیمت فلزیاب TMD-101 ,طلایاب تی ام دی 101,فلزیاب تی ام دی 101 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/665 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="7" color="#990000"><span style="font-weight: bold;">فلزیاب TMD</span>-<span style="font-weight: bold;">101</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="7" color="#990000"><span style="font-weight: bold;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px -10px 20px; padding: 0px 0px 10px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, serif; color: rgb(177, 163, 152); font-size: 20px; text-indent: 10px; width: auto;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">محتویات بسته</font></h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2019/05/tmd-101-package-contents.jpg" alt="محتوای بسته بندی TMD-101" width="100%" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">1 - جعبه سیستم</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">2 - کوئل ضد آب DD جستجو 28cm / 11 "(AF28) و جلد</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">3 - آداپتور شارژ</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">4 - کابل شارژ USB و داده</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">5 - هدفون</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">6 - 6.3mm (1/4") آداپتور هدفون</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">7 - دفترچه راهنمای کاربر &amp; ضمانت نامه</font></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br></font></font></b></p><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px -10px 20px; padding: 0px 0px 10px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, serif; color: rgb(177, 163, 152); font-size: 20px; text-indent: 10px; width: auto;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">امکانات</font></h2><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, serif; color: rgb(177, 163, 152); font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">DETECTOR METAL برای جستجوی CSI و گروه فنی</font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"></font><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">TMD-101</strong><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;با عملکرد و طراحی ناهموار آن ،&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ردیاب فلزی مناسب برای تحقیقات صحنه جرم و همچنین جستجوی فنی در زمین است.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2019/05/tmd-101-technical-metal-detector-crime.jpg" alt="TMD-101 بررسی صحنه جرم تشخیص داده شده فلزی" width="100%" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">علاوه بر عمق و سرعت بی نظیر ،&nbsp;</font><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">TMD-101</strong><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;نیز تا 5 متر (16.4 فوت) ضد آب است که به لبه بزرگی از رقابت می بخشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">TMD-101</strong><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;یک آشکارساز روشن و خاموش است که بدون تعادل زمین لازم است!&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">دارای 2 حالت جستجوی از پیش تعیین شده در یک طراحی منو با کاربرد بسیار آسان است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سهولت استفاده از آن باعث می شود بازیابی شواهد و کشف اشیاء فلزی حتی برای بی تجربه ترین اپراتور بسیار ساده باشد.</font></font></p><hr style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(204, 204, 204); height: 1px; border: none; width: 612.313px; display: inline-block; margin: 5px 0px 15px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"></font></b></p><ul class="det-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 17px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-very-simple-operation nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152); font-family: nokta-makro-dedektor-iconset !important;"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عملیات بسیار ساده</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">طراحی منو تنها باعث می شود زمان تشخیص ارزشمندی صرفه جویی شود.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-su-gecirmez-ip-68 nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152); font-family: nokta-makro-dedektor-iconset !important;"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">IP68</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کاملاً زیر آب را تا 5 متر (16.4 فوت) غوطه ور کرده و از برخورد کامل گرد و غبار محافظت می کند.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-tmd-search-modes nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152); font-family: nokta-makro-dedektor-iconset !important;"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالتهای جستجو</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Static (بدون حرکت) و پویا (حرکت)</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-gelismis-ayrim-kabiliyeti nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152); font-family: nokta-makro-dedektor-iconset !important;"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تبعیض 2-Tone</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">mode Dynamic جداسازی هدف را برای فلزات آهنی و غیر آهنی ارائه می دهد.<br></font></font></span></li><hr style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(204, 204, 204); height: 1px; border: none; width: 612.313px; display: inline-block; margin: 5px 0px 15px;"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-kablosuz-kulaklik nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152); font-family: nokta-makro-dedektor-iconset !important;"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ساخته شده در ماژول بی سیم</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سازگار با هدفون های بی سیم 2.4 گیگاهرتز Nokta Makro Green Edition.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-internetten-yazilim-guncelleme nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152); font-family: nokta-makro-dedektor-iconset !important;"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به روزرسانی های آنلاین سیستم عامل</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">TMD-101 را می توان به راحتی از طریق USB بر روی کامپیوتر به روز کرد.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-teleskopik nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152); font-family: nokta-makro-dedektor-iconset !important;"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">شافت</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">شفت قابل جمع شدن به 76cm (30 '') می رسد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عالی برای حمل و نقل آسان ، ذخیره سازی و همچنین غواصی!</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-li-po-batarya nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152); font-family: nokta-makro-dedektor-iconset !important;"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">باتری ساخته شده در لیپو</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به راحتی آن را با شارژر عرضه شده یا یک منبع تغذیه USB شارژ کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حداکثر 19 ساعت استفاده را فراهم می کند.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><ul class="det-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 17px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px -10px 20px; padding: 0px 0px 10px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, serif; color: rgb(177, 163, 152); font-size: 20px; text-indent: 10px; width: auto;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">مشخصات فنی</font></font></h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px;"></p><table id="tablepress-104" class="tablepress tablepress-id-104" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 612px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><tbody class="row-hover" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><tr class="row-1 odd" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 0px; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 0px; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">VLF</font></font></td></tr><tr class="row-2 even" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فرکانس عملیاتی</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">14kHz</font></font></td></tr><tr class="row-3 odd" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالتهای جستجو</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">2 (استاتیک و پویا)</font></font></td></tr><tr class="row-4 even" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">آهنگ های صوتی</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">2 (آهنی / غیر آهنی)</font></font></td></tr><tr class="row-5 odd" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تعادل زمین</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ردیابی خودکار</font></font></td></tr><tr class="row-6 even" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">بازپس گیری</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">آره</font></font></td></tr><tr class="row-7 odd" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تغییر فرکانس</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">آره</font></font></td></tr><tr class="row-8 even" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تنظیم حساسیت</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">8 سطح</font></font></td></tr><tr class="row-9 odd" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">جستجو کویل</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کویل جستجو ضد آب DD - 28cm / 11 "(AF28)</font></font></td></tr><tr class="row-10 even" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">نمایش دادن</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">LCD سفارشی</font></font></td></tr><tr class="row-11 odd" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">نور پس زمینه</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">آره</font></font></td></tr><tr class="row-12 even" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">وزن</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">1.7 کیلوگرم (3.7 پوند) از جمله سیم پیچ جستجو</font></font></td></tr><tr class="row-13 odd" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">طول</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">76cm - 136cm (30 "- 53") قابل تنظیم</font></font></td></tr><tr class="row-14 even" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">باتری</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">3700mAh لیتیوم پلیمر</font></font></td></tr><tr class="row-15 odd" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="column-1" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ضمانتنامه</font></font></b></td><td class="column-2" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; margin: 0px; padding: 8px; background: 0px 0px rgb(249, 249, 249); vertical-align: top; float: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">2 سال<br><br></font></font></td></tr></tbody></table></font></font></span></li></ul></li></ul></div> text/html 2020-03-27T16:49:53+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب cf77,طلایاب سی اف 77,طلایاب CF77,فلزیاب ارزان قیمت http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/664 <p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" color="#333333"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="7" color="#660000">فلزیاب cf77</font></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/07/cf77-coin-finder-paket-icerigi-pro.jpg" alt="CF77 Coin Finder Pro. محتویات بسته" width="100%" style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">CF77 Coin Finder Pro.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">محتویات بسته</font></font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" color="#333333"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">1 - پوشش آرمه</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">2 - کویل ضد آب DD 28x28 سانتی متر (C28) و پوشش</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">3 - کوئل ضد آب DD 45x39 سانتی متر (C45) و جلد</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">4 - جعبه باتری</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">5 - کاور باتری</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">5 - هدفون</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">7 -&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">هدفون&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">7 - ضد آب DD کویل 23x23 سانتی متر (C23) &amp; Cover</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">8 - دفترچه راهنمای کاربر ، سند گارانتی و DVD</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">9 - کیف حمل</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"></font></strong></p><font face="Mihan-Yekan" color="#333333"><hr style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(204, 204, 204); height: 1px; border: none; width: 612.313px; display: inline-block; margin: 5px 0px 15px; font-size: 13px;"></font><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/07/cf77-coin-finder-paket-icerigi-std.jpg" alt="CF77 Coin Finder Std. محتویات بسته" width="100%" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">CF77 Coin Finder Std.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">محتویات بسته</font></font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" color="#333333"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">1 - سیم پیچ ضد آب DD 23x23 سانتی متر (C23) و پوشش</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">2 - هدفون</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">3 - جعبه مورد باتری</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">4 - جلد مورد باتری</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">5 - کیف حمل</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">6 - دفترچه راهنمای کاربر ، سند ضمانت و دی وی دی</font></font></font></strong></p><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px -10px 20px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 20px; text-indent: 10px; width: auto;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333">امکانات</font></h2><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333">عملکرد عالی در خاکهای بسیار معدنی</font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فلزیاب CF77 به شما امکان می دهد در مناطقی که قبلاً نمی توانستید شکار کنید ، به راحتی طلا ، تک سکه ، جواهرات ، یادگار و سایر اشیاء ریز را تشخیص دهید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ردیاب این کار را با ارائه جستجوی پایدار و عمیق در سخت ترین شرایط زمین انجام می دهد.</font></font></p><font face="Mihan-Yekan" color="#333333"><hr style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(204, 204, 204); height: 1px; border: none; width: 612.313px; display: inline-block; margin: 5px 0px 15px; font-size: 13px;"></font><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/07/cf77-dedektor-komposizyon.jpg" width="320" class="alignleft wp-image-8902" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 5px 20px 20px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block; float: left;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333">جستجوهای عمیق تر و اهداف سریع تر</font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فلزیاب CF77 به شما امکان می دهد تا در عمق بیشتر از سایر ردیاب های سکه و یادگار در این گروه به اهداف خود برسید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">از عملکرد صاف و پایدار حتی در سخت ترین شرایط زمین لذت ببرید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به سرعت خواهید فهمید که ردیاب فلزی CF77 مناطقی را باز می کند که فکر می کنید قبلاً کار شده اند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اهدافی را که سایر شکارچیان گنج با دستگاههای دیگر منتقل کرده اند ، کشف کنید.</font></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333">کویل و کویل های جستجو RELIC</font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">CF77 دارای 3 کویل جستجوی DD با وزن سبک و مقاوم در برابر آب متفاوت است!&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فقط کافی است سیم پیچ مناسب را برای هر محیط انتخاب کنید تا به بهترین عملکرد برسید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">طراحی DD این کویلهای جستجو به شما امکان می دهد حتی در سخت ترین شرایط زمینی به جستجوی عمیق بپردازید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">از بین سیم پیچ های 23 سانتی متر (9 '') ، 28 سانتی متر (11 '') یا 45 سانتی متر (18 '') را انتخاب کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کوچکترین سیم پیچ جستجوگر دسترسی آسان به مناطق باریک و تفکیک هدف مناسب را فراهم می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سیم پیچ متوسط ​​تعادل خوبی از عمق و جدایی هدف را فراهم می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">بزرگترین سیم پیچ جستجو عمیق ترین جستجوها را در مناطق گسترده باز انجام می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">با انتخاب سه گزینه ، همیشه می توانید بهترین سیم پیچ جستجو را برای محیط خود انتخاب کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">در زمینه های مختلف بهترین عملکرد را بدست آورید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فلزیاب CF77 ارائه می دهد: از زمین های سنگی و شرایط به شدت معدنی گرفته تا مزارع مزرعه ،</font></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333">تبعیض فلزی با 3 تن از انواع مختلف AUDIO</font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فلزیاب CF77 می تواند به عمق باورنکردنی برسد در حالی که هنوز شناسایی کامل هدف و تبعیض آشکار بین فلزات را ارائه می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">طراحی منحصر به فرد با کمک به شما در ایجاد تبعیض بین فلزات غیر آهنی ، طلای و آهنی با 3 صدای مختلف صوتی ، می تواند شما را از حفاری غیر ضروری جلوگیری کند.</font></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333">IRON AUDIO</font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فلزیاب CF77 می تواند سیگنال های آهن تولید شده توسط خاک را در مناطق به شدت معدنی از بین ببرد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ویژگی خاموش / خاموش صوتی آهن منحصر به فرد به شما امکان می دهد با خاموش کردن کامل صداهای آهنی ، فقط فلزات غیر آهنی را تشخیص دهید.</font></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333">عملیات آسان و طراحی ارگونومیک</font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فلزیاب CF77 ردیاب فلزی کاربر پسند است که با سهولت استفاده در ذهن طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">یک طراحی ارگونومیک هوشمندانه و کنترل ساده به شما امکان می دهد که تمام روز را بدون خستگی شکار کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کاربران متوسط ​​و حرفه ای هر دو از طراحی هوشمندانه و عملکرد بصری قدردانی می کنند.</font></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333">زندگی طولانی باتری</font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فلزیاب CF77 توانایی شکار را در تمام روز و سپس برخی از آنها فراهم می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اکنون می توانید بدون نگرانی در مورد کم مصرف بودن شکار کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">با تنها 8 باتری قلیایی AA ، با استفاده از فلزیاب CF77 می توانید به راحتی 30 ساعت کار کنید.</font></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333">حالت جستجو</font></h3><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" color="#333333"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">CF77 دارای سه حالت عملکرد است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">GENERAL یک حالت غیر تبعیض آمیز است که حداکثر عمق آن را فراهم می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">MODE 1 و MODE 2 یک حالت تبعیض آمیز است که ضمن صاف کردن اهداف ناخواسته ، عملکرد صاف و پایداری را فراهم می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">این حالت ها عملکرد فوق العاده ای را در شرایط بسیار معدنی خاک ارائه می دهند.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br></font></font></strong></p>