خرید طلایاب , 09195912100 فروش پیشرفته ترین دستگاه‌های فلزیاب، طلایاب و گنج‌یاب تصویری - مشاوره و تست فلزیاب. فروش انواع فلزیاب، ردیاب، فلزیاب تصویری، شعاع زن - مشاوره رایگان 09195912100 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com 2020-09-26T12:58:09+01:00 text/html 2020-07-11T09:42:11+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت دستگاه جی تی ار سونیک,دستگاه جی تی آر سونیک,اسکنر جی تی ار سونیک,GTR Sonic Metal detector http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/705 <div class="page p30 urund" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 30px 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px;"><div class="container" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; width: 1140px; max-width: 1140px;"><div class="content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 25px 15px 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 1px solid rgb(222, 230, 230); width: 1110px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; display: flex; flex-wrap: wrap;"><div class="col-12 page-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; position: relative; width: 1108px; min-height: 1px; flex: 0 0 100%; max-width: 100%; line-height: 23px; display: table;"><div id="extrares" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div id="botstuff"><div data-ved="2ahUKEwjQmIj59cTqAhVhxoUKHS1tD9QQCHoECAwQKQ"><div id="brs" data-hveid="CAsQAA" style="margin-bottom: 28px;"><g-section-with-header style="display: block; margin: 0px;"><div class="card-section"><div class="brs_col" style="margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box;"><p class="nVcaUb" style="margin: 0px; clear: both;"><br></p></div><div class="brs_col" style="margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box;"></div><img src="http://s13.picofile.com/file/8402572400/cantaboru_52248.jpg"></div></g-section-with-header></div></div></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div id="foot" role="navigation" style="visibility: inherit; width: 652px;"><span id="xjs"><h1 class="Uo8X3b" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; white-space: nowrap; width: 1px; z-index: -1000;">Page navigati</h1></span></div></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">طراحی PORTABLE COMPACT DESIGN است که می تواند به راحتی در مطالعات ARCHEOLOGICAL که قادر به شناسایی سازه ها و فلزات در منطقه مورد نظر است که توسط سری&nbsp;</font><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: bolder; border: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">GLADIATOR GTR شناسایی شده است ، استفاده شود</font></span><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">&nbsp;.</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">در شرایط مناسب زمین تأثیر حداکثر عمق وجود دارد.</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">این می تواند به تصویر سه بعدی مؤثر تا عمق 12 متر دست یابد.</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: bolder; border: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">ویژگی های زندگی سه بعدی LIVE SHOOTINGE ویژگی های</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"></font></span><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: bolder; border: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">SHUTING SHUTING&nbsp;</font></span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: bolder; border: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">3D ULTRASON با ویژگی های&nbsp;</font></span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: bolder; border: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">کنترل آسان با RF CONTROL&nbsp;</font></span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: bolder; border: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">MANUAL OPTIONAL</font></span></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: bolder; border: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">SHIELDING GLADIATOR GTR-SONIC</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">&nbsp;به راحتی قابل کنترل است و می تواند بسیاری از ساختارهای مختلف را در زیر زمین تشخیص دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">مثال: غارها ، پناهگاه های زیرزمینی ، تونل ها ، محفظه های دفن ، قبور سینه ، سازه های خالی ، لوله ها ، خطوط تخلیه آب زیرزمینی ، تنه ها و غیره برای تشخیص فلزات گرانبها و بی ارزش بر اساس تنوع زیرزمینی طراحی شده اند.</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: bolder; border: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">CANTA CONTENT</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">GLADIATOR GTR مورد</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">حمل بار مقاوم در برابر</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">GTR -SONIC تجزیه و تحلیل برنامه</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">2 کنترل</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">کامپیوتر لپ تاپ (لپ تاپ)</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;">شارژر</font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><br></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><img src="https://www.hiradedektor.com/dosyalar/2019/11/20180202-121056-52358.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: auto; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: none; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; max-height: 100%; width: auto; position: absolute; top: 0px; bottom: 0px; left: 0px; right: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 1px 1px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">&nbsp;</font></p></div></div></div></div></div><div class="page p30" id="videoList" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 30px 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 13px;"><div class="container" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased; border: 0px; width: 1140px; max-width: 1140px;"></div></div> text/html 2020-07-11T09:37:07+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 دستگاه فلزیاب impact,گنج یاب ایمپکت,مشخصات فلزیاب ایمپکت,قیمت فلزیاب ایمپکت,نقطه زن ایمپکت http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/704 <div><br></div><div><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-bottom: 15px; font-size: 1.063rem !important;"><font size="5" color="#660000" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">IMPACT DETECTOR METAL</font></h3><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: right;"><font size="5" color="#660000" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><div class="brs_col" style="font-size: 14px; margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto, arial, sans-serif; text-align: start;"><p class="nVcaUb" style="margin: 0px; clear: both;"><br></p></div><div class="brs_col" style="font-size: 14px; margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto, arial, sans-serif; text-align: start;"></div></font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: right;"><font size="5" color="#660000" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402567976/impact_pro_paket_icerigi.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; height: auto !important; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: right;"><font size="5" color="#660000" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: right;"><font size="5" color="#660000" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402567892/nokta_makro_impact_metal_detector_3.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; height: auto !important; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.3333px;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: right;"><font size="5" color="#660000" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402567918/nokta_makro_impact_metal_detector_4.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; height: auto !important; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"></font></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-bottom: 20px; line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کشف گنجینه های پنهان عمیق با ردیاب فلزی چند فرکانس جدید IMPACT توسط Nokta!&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">IMPACT چندین آشکارساز را در یک ترکیب می کند و از فناوری برش لبه استفاده می کند ، این امکان را می دهد تا یک ردیاب منحصر به فرد و در عین حال آسان برای استفاده را برای آشکارسازهای جدید و با تجربه بدست آورد.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-bottom: 20px; line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">IMPACT (12) حالت جستجو دارد که برای شکار اهداف مختلفی از جمله سکه ، یادگار و مخفیگاه های گنج عمیق طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">همچنین در زمین های مختلف از جمله شن و ماسه ساحل مرطوب و پارک ها بسیار خوب عمل می کند و به شما امکان می دهد در صورت تمایل بدون هیچ تنظیم دیگری جستجو کنید.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-bottom: 20px; line-height: 1.9rem !important;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">دارای (3) فرکانس عامل قدرتمند ، بروزرسانی آنلاین سیستم عامل (از طریق USB USB) و طراحی قوی.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اگر به دنبال توانایی تبعیض عمیق و پیشرفته هستید ، IMPACT - دقیقاً مانند نام آن - تأثیر زیادی در کشفهای آینده شما خواهد گذاشت.</font></font></p><div class="impact-icons" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: -webkit-center;"><ul style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: small; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; font-weight: 600; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">دیسک پیشرفته&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">و قابلیت Unmasking</font></font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: small; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; font-weight: 600; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عملکرد بالا و عمق بی همتا</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: small; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; font-weight: 600; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به روزرسانی های آنلاین سیستم عامل</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: small; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; font-weight: 600; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">هدفون بی سیم 2.4 گیگاهرتز اختیاری</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: small; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; font-weight: 600; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">12 حالت جستجو</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: small; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; font-weight: 600; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عمق شناسه هدفدار 3 قابل انتخاب</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: small; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; font-weight: 600; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">لرزش</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: small; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; font-weight: 600; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">چراغ قوه ال ای دی</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 11px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><h3 roboto="" slab",="" serif;="" color:="" rgb(177,="" 163,="" 152);="" text-align:="" start;"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-size: 18px; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-bottom: 15px;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Impact Pro.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">محتویات بسته</font></font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; font-size: small; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; font-weight: 600; line-height: 1.9rem !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding-bottom: 20px; text-align: start; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402568000/impact_std_paket_icerigi.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; height: auto !important; font-size: 10pt; font-weight: 400; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">1- جعبه سیستم</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">2- سیم پیچ ضد آب DD 28x18 cm / 11 "x 7" (IM28) و پوشش</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">3- کوئل DD ضد آب 19x10 cm / 7.5 "x 4" (IM19) و پوشش</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">4- هدفون</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">5- شافت فوق العاده پایین</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">6 - کابل شارژ USB و داده</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">7- 7- شارژر AC و شارژر اتومبیل - 4 باتری قابل شارژ AA باتری</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">8- دفترچه راهنمای کاربر و گواهی گارانتی</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">9- پایه</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">10 - کاورهای محافظ</font></font><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">11- کیف حمل</font></font></font></span></p></li></font></ul></div></div> text/html 2020-07-11T09:01:05+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 طلایاب نقطه زن پانتر ترکیه,گنج یاب تصویری پانتر ترکیه,اسکنر نقطه زن panther,قیمت فلزیاب تصویری پانتر ترکیه http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/703 <div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: right;"><h1 align="baseline" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 14px; line-height: 1.1em; font-size: 34px; font-family: tahoma; max-width: 100%; text-align: center; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit;"><font color="#660000" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">طلایاب نقطه زن PANTHER</font></h1><div style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; font-size: 11px; text-align: start;"><font color="#660000" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></font></div><h1 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 14px; line-height: 1.1em; font-size: 34px; font-family: tahoma; max-width: 100%; text-align: center; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0.85em; margin-bottom: 0.85em; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; font-weight: 400; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402566768/Untitled_1_copy.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0.85em; margin-bottom: 0.85em; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; font-weight: 400; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402565326/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B2.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; height: auto !important; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402565318/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B1_2_1030x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; height: auto !important; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0.85em; margin-bottom: 0.85em; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; font-weight: 400; text-align: start; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-weight: bolder;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0.85em; margin-bottom: 0.85em; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; font-weight: 400; text-align: start; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-weight: bolder;">قابلیت های سنسور</span></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; font-weight: 400; font-size: 16px; text-align: start; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-family: Vazir !important;"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">توان دستگاه 800 μTT</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">دقت ADC = 24 بیت</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">حذف نویز n 5 نانومتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">سرعت نمونه برداری 1024 نمونه / ثانیه</font></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0.85em; margin-bottom: 0.85em; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; font-weight: 400; text-align: start; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-weight: bolder;">قابلیت های نرم افزار</span></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; font-weight: 400; font-size: 16px; text-align: start; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-family: Vazir !important;"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">سازگار با آندروید 4.2 و بالاتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">صرفه جویی در اسکن ها بدون محدودیت</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">پنج سرعت اسکن</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">تم چهار رنگ</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">قابلیت تغییر حساسیت 0 - 2 ± db</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">دوازده نمونه خاک</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">تعیین سختی و رطوبت خاک</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">کالیبراسیون خودکار</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">7 زبان</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">نمایندگی اسکن آنلاین</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">قابلیت اسکن منطقه ای 8M * 8M = 64M²</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">قابلیت نمایش سه بعدی برای سوراخ و فلز به طور جداگانه</font></li></ol><div style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-weight: 400; font-size: 11px; text-align: start; font-family: Vazir !important;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402565284/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B7_%DB%B5%DB%B4_2_1030x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; height: auto !important; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0.85em; margin-bottom: 0.85em; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; font-weight: 400; text-align: start; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-weight: bolder;">قابلیت های دستگاه</span></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; font-weight: 400; font-size: 16px; text-align: start; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-family: Vazir !important;"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">باتری قابل شارژ داخلی</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">صفحه شارژ باتری</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">صفحه اتصال بلوتوث</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">سوئیچ روشن / خاموش</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">دکمه شروع فیزیکی</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">هندلینگ آسان و راحت</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402566318/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B4_1030x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: tahoma; max-width: 100%; height: auto !important; text-align: center;"></font></li><li></li></ol></h1></div> text/html 2020-07-11T08:37:48+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 تست طلایاب ایمپکت,طلایاب ایمپکت,قیمت فلزیاب ایمپکت اصل,فلزیاب ایمپکت Impact Pro http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/702 <h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="5" color="#660000">IMPACT DETECTOR METAL</font></h3><div><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="5" color="#660000"><br></font></div><div><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="5" color="#660000"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402567976/impact_pro_paket_icerigi.jpg" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan, tahoma; font-size: 10pt; text-align: right;"></font></div><div><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="5" color="#660000"><br></font></div><div><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="5" color="#660000"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402567892/nokta_makro_impact_metal_detector_3.jpg" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></font></div><div><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="5" color="#660000"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402567918/nokta_makro_impact_metal_detector_4.jpg" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan, tahoma; font-size: 10pt; text-align: right;"></font></div><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="2"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کشف گنجینه های پنهان عمیق با ردیاب فلزی چند فرکانس جدید IMPACT توسط Nokta!&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">IMPACT چندین آشکارساز را در یک ترکیب می کند و از فناوری برش لبه استفاده می کند ، این امکان را می دهد تا یک ردیاب منحصر به فرد و در عین حال آسان برای استفاده را برای آشکارسازهای جدید و با تجربه بدست آورد.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="2"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">IMPACT (12) حالت جستجو دارد که برای شکار اهداف مختلفی از جمله سکه ، یادگار و مخفیگاه های گنج عمیق طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">همچنین در زمین های مختلف از جمله شن و ماسه ساحل مرطوب و پارک ها بسیار خوب عمل می کند و به شما امکان می دهد در صورت تمایل بدون هیچ تنظیم دیگری جستجو کنید.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan" size="2"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">دارای (3) فرکانس عامل قدرتمند ، بروزرسانی آنلاین سیستم عامل (از طریق USB USB) و طراحی قوی.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اگر به دنبال توانایی تبعیض عمیق و پیشرفته هستید ، IMPACT - دقیقاً مانند نام آن - تأثیر زیادی در کشفهای آینده شما خواهد گذاشت.</font></font></p><div class="impact-icons" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: -webkit-center;"><ul style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px !important;"><font face="Mihan-Yekan" style=""><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><span class="detay-icon-gelismis-ayrim-kabiliyeti" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; border-radius: 6px;"></span><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">دیسک پیشرفته&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">و قابلیت Unmasking</font></font></p></li><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><span class="detay-icon-yuksek-performans" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; border-radius: 6px;"></span><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عملکرد بالا و عمق بی همتا</font></p></li><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><span class="detay-icon-internetten-yazilim-guncelleme" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; border-radius: 6px;"></span><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به روزرسانی های آنلاین سیستم عامل</font></p></li><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><span class="detay-icon-kablosuz-kulaklik" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; border-radius: 6px;"></span><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">هدفون بی سیم 2.4 گیگاهرتز اختیاری</font></p></li><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><span class="detay-icon-oniki-arama-modu" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; border-radius: 6px;"></span><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">12 حالت جستجو</font></p></li><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><span class="detay-icon-secilebilir-hedef-id-derinligi" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; border-radius: 6px;"></span><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عمق شناسه هدفدار 3 قابل انتخاب</font></p></li><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><span class="detay-icon-titresim" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; border-radius: 6px;"></span><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">لرزش</font></p></li><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><span class="detay-icon-led-isik-ekran-aydinlatma" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; border-radius: 6px; line-height: 1;"></span><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">چراغ قوه ال ای دی</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><h3 style="font-size: 18px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, serif; color: rgb(177, 163, 152); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Impact Pro.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">محتویات بسته</font></font></h3><p style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; text-align: start;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402568000/impact_std_paket_icerigi.jpg" style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 10pt; font-weight: 400; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font size="2"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">1- جعبه سیستم</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">2- سیم پیچ ضد آب DD 28x18 cm / 11 "x 7" (IM28) و پوشش</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">3- کوئل DD ضد آب 19x10 cm / 7.5 "x 4" (IM19) و پوشش</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">4- هدفون</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">5- شافت فوق العاده پایین</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">6 - کابل شارژ USB و داده</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">7- 7- شارژر AC و شارژر اتومبیل - 4 باتری قابل شارژ AA باتری</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">8- دفترچه راهنمای کاربر و گواهی گارانتی</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">9- پایه</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">10 - کاورهای محافظ</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">11- کیف حمل</font></font></font></strong></p></li><font size="2"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br></font></p></li></font><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="font-size: small; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 2px; padding: 2px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; width: 146px;"><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 20px; font-weight: 600;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><br></font></p></li></font></ul></div> text/html 2020-07-11T08:31:31+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 طلایاب نقطه زن PANTHER,طلایاب پنتر,آموزش فلزیاب پانتر,فلزیاب تصویری پانتر,قیمت اسکنر panther http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/701 <h1 helvetica="" neue",="" helvetica-neue,="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" vertical-align:="" baseline;="" text-transform:="" uppercase;="" letter-spacing:="" 1px;="" background-color:="" rgb(20,="" 20,="" 20);="" color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" align="baseline" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.1em; font-size: 34px; max-width: 100%; text-align: center; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" style="" color="#660000"><br></font></h1><h1 helvetica="" neue",="" helvetica-neue,="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" vertical-align:="" baseline;="" text-transform:="" uppercase;="" letter-spacing:="" 1px;="" background-color:="" rgb(20,="" 20,="" 20);="" color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" align="baseline" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.1em; font-size: 34px; max-width: 100%; text-align: center; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" style="" color="#660000">طلایاب نقطه زن PANTHER</font></h1><div><font face="Mihan-Yekan" style="" color="#660000"><br></font></div><h1 helvetica="" neue",="" helvetica-neue,="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" vertical-align:="" baseline;="" text-transform:="" uppercase;="" letter-spacing:="" 1px;="" background-color:="" rgb(20,="" 20,="" 20);="" color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.1em; font-size: 34px; max-width: 100%; text-align: center; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit;"><p style="margin: 0.85em 0px; padding: 0px; font-weight: 400; box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402566768/Untitled_1_copy.jpg"></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: tahoma; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; font-weight: 400; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402565326/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B2.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; text-align: right; height: auto !important;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402565318/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B1_2_1030x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; text-align: right; height: auto !important;"></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: tahoma; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; font-weight: 400; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: start; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: tahoma; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; font-weight: 400; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: start; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">قابلیت های سنسور</span></p><ol style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: tahoma; font-weight: 400; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: start; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">توان دستگاه 800 μTT</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">دقت ADC = 24 بیت</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">حذف نویز n 5 نانومتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">سرعت نمونه برداری 1024 نمونه / ثانیه</font></li></ol><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: tahoma; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; font-weight: 400; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: start; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">قابلیت های نرم افزار</span></p><ol style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: tahoma; font-weight: 400; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: start; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">سازگار با آندروید 4.2 و بالاتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">صرفه جویی در اسکن ها بدون محدودیت</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">پنج سرعت اسکن</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">تم چهار رنگ</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">قابلیت تغییر حساسیت 0 - 2 ± db</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">دوازده نمونه خاک</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">تعیین سختی و رطوبت خاک</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">کالیبراسیون خودکار</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">7 زبان</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">نمایندگی اسکن آنلاین</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">قابلیت اسکن منطقه ای 8M * 8M = 64M²</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">قابلیت نمایش سه بعدی برای سوراخ و فلز به طور جداگانه</font></li></ol><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: tahoma; font-weight: 400; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 11px; text-align: start;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402565284/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B7_%DB%B5%DB%B4_2_1030x1030.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; text-align: right; height: auto !important;"></div><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: tahoma; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; font-weight: 400; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: start; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">قابلیت های دستگاه</span></p><ol style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: tahoma; font-weight: 400; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: start; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">باتری قابل شارژ داخلی</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">صفحه شارژ باتری</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">صفحه اتصال بلوتوث</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">سوئیچ روشن / خاموش</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">دکمه شروع فیزیکی</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">هندلینگ آسان و راحت</font></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline; font-family: Vazir !important;"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402566318/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B4_1030x1030.jpg" style="font-family: tahoma; text-align: center;"></font></li></ol></h1> text/html 2020-07-11T08:13:07+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت طلایاب پانتر,قیمت اسکنر پانتر,طلایاب تصویری پانتر,قیمت اسکنر panther http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/700 <h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 34px; line-height: 1.1em; font-family: raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica-Neue, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; background-color: rgb(20, 20, 20); color: rgb(255, 255, 255);">PANTHER</h1><p style="text-align: center; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402565326/photo_۲۰۲۰_۰۶_۲۱_۱۶_۱۸_۰۲.jpg" style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402565318/photo_۲۰۲۰_۰۶_۲۱_۱۶_۱۸_۰۱_2_1030x1030.jpg" style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></p><p style="margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></b></p><p style="margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan">قابلیت های سنسور</font></b></p><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 15px; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">توان دستگاه 800 μTT</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">دقت ADC = 24 بیت</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">حذف نویز n 5 نانومتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">سرعت نمونه برداری 1024 نمونه / ثانیه</font></li></ol><p style="margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan">قابلیت های نرم افزار</font></b></p><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 15px; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">سازگار با آندروید 4.2 و بالاتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">صرفه جویی در اسکن ها بدون محدودیت</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">پنج سرعت اسکن</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">تم چهار رنگ</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">قابلیت تغییر حساسیت 0 - 2 ± db</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">دوازده نمونه خاک</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">تعیین سختی و رطوبت خاک</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">کالیبراسیون خودکار</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">7 زبان</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">نمایندگی اسکن آنلاین</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">قابلیت اسکن منطقه ای 8M * 8M = 64M²</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">قابلیت نمایش سه بعدی برای سوراخ و فلز به طور جداگانه</font></li></ol><div><img src="http://s13.picofile.com/file/8402565284/photo_۲۰۲۰_۰۶_۲۱_۱۶_۱۷_۵۴_2_1030x1030.jpg" style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></div><p style="margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan">قابلیت های دستگاه</font></b></p><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px 15px; padding: 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">باتری قابل شارژ داخلی</font></li><li style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">صفحه شارژ باتری</font></li><li style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">صفحه اتصال بلوتوث</font></li><li style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">سوئیچ روشن / خاموش</font></li><li style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">دکمه شروع فیزیکی</font></li><li style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(54, 54, 54); vertical-align: baseline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan">هندلینگ آسان و راحت</font></li></ol> text/html 2020-07-11T05:26:17+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب TMD-101 ,فلزیاب فراسو http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/699 <p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><b>TMD-101</b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;با عملکرد و طراحی ناهموار آن ،&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ردیاب فلزی مناسب برای تحقیقات صحنه جرم و همچنین جستجوی فنی در زمین است.</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402545992/tmd_101_1.jpg"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">علاوه بر عمق و سرعت بی نظیر ،&nbsp;</font><b>TMD-101</b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;نیز تا 5 متر (16.4 فوت) ضد آب است که به لبه بزرگی از رقابت می بخشد.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><b>TMD-101</b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;یک آشکارساز روشن و خاموش است که بدون تعادل زمین لازم است!&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">دارای 2 حالت جستجوی از پیش تعیین شده در یک طراحی منو با کاربرد بسیار آسان است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سهولت استفاده آن باعث می شود بازیابی شواهد و کشف اشیاء فلزی حتی برای بی تجربه ترین اپراتور بسیار ساده باشد.</font></font></p><hr style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(204, 204, 204); height: 1px; border: none; width: 612.313px; display: inline-block; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><ul class="det-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عملیات بسیار ساده</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">طراحی منو تنها باعث می شود زمان تشخیص ارزشمندی صرفه جویی شود.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">IP68</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کاملاً زیر آب را تا 5 متر (16.4 فوت) غوطه ور کرده و از برخورد کامل گرد و غبار محافظت می کند.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالتهای جستجو</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Static (بدون حرکت) و پویا (حرکت)</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تبعیض 2-Tone</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">mode Dynamic جداسازی هدف را برای فلزات آهنی و غیر آهنی ارائه می دهد.</font></font></span></li><hr align="baseline" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(204, 204, 204); height: 1px; border: none; width: 612.313px; display: inline-block;"><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402546018/tmd_101_technical_metal_detector_crime.jpg"><br><span style="font-size: 20px; font-weight: 700;">ساخته شده در ماژول بی سیم</span></p><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;">سازگار با هدفون های بی سیم 2.4 گیگاهرتز Nokta Makro Green Edition.</span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به روزرسانی های آنلاین سیستم عامل</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">TMD-101 را می توان به راحتی از طریق USB بر روی کامپیوتر به روز کرد.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">شافت</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">شفت قابل جمع شدن به 76cm (30 '') می رسد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عالی برای حمل و نقل آسان ، ذخیره سازی و همچنین غواصی!</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">باتری ساخته شده در لیپو</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به راحتی آن را با شارژر عرضه شده یا یک منبع تغذیه USB شارژ کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حداکثر 19 ساعت استفاده را فراهم می کند.</font></font></span></li></ul> text/html 2020-07-10T18:52:18+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت دستگاه گنج یاب پیرلس,قیمت فلزیاب پیرلس,قیمت دستگاه پیرلس,قیمت اسکنر پیرلس http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/698 <h2 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5em; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 1.3; font-weight: 400;"><font face="Mihan-Yekan" style="" color="#660000" size="5"><font style=""><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">قوی ترین فلزیاب تصویری جهان</span></font>(پیرلس)</font></h2><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="brs_col" style="font-size: 14px; margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto, arial, sans-serif; text-align: start;"><p class="nVcaUb" style="margin: 0px; clear: both;"><br></p></div><div class="brs_col" style="font-size: 14px; margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto, arial, sans-serif; text-align: start;"></div></div><div><img src="http://s12.picofile.com/file/8402518100/products_pic4.png" style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></div><div><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><br></font></div><h3 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5em; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 1.3; font-weight: 400;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">در ابتدا از شما بابت انتخاب دستگاه تصویری مدل peerless از شرکت next star&nbsp; تشکر می کنیم.</font></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">با خرید قوی ترین&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">فلزیاب</span>&nbsp;تصویری پیرلس شما دارای بی نظیرترین دستگاه تصویری روز دنیا با برترین تکنولوژی ها هستید .</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">با توجه به امکانات و تجهیزات مورد استفاده در قوی ترین&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">فلزیاب تصویری</span>&nbsp;، شما عملکرد این دستگاه را در هیچ کجای دنیا و در هیچ دستگاه تصویری دیگری نمیتوانید بیابید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><figure id="attachment_1383" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 1.75em; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; width: 413px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; transition-duration: 0.15s; transition-property: all; height: auto;"></span></font><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 5px 0px 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; font-style: italic; line-height: 1.61538;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ترین&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">فلزیاب تصویری</span>&nbsp;جهان(پیرلس)</font></figcaption></figure><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">قوی ترین&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">فلزیاب تصویری</span>&nbsp;جهان(پیرلس) از سری دستگاه های تصویری بر اساس متد پردازش و تحلیل سیگنال های مغناطیسی با بالاترین دقت در جهت کشف ناهنجاری اشیا و فلزات مدفون در زمین می باشد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">همراه قوی ترین&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">فلزیاب تصویری</span>&nbsp;جهان(پیرلس)&nbsp; نرم افزار تخصصی و جامع جهت کشف هوشمند ،&nbsp; بررسی و&nbsp; ارزیابی&nbsp; و تحلیل نتایج ارائه می شود و تبریک میگوییم شما با بی رقیبترین دستگاه تصویری روز دنیا آشنا شده اید که&nbsp; میتوانید با آن به عالیترین نتایج گنج یابی دست یابید.</font></p><figure id="attachment_1384" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 1.75em; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; width: 405px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; transition-duration: 0.15s; transition-property: all; height: auto;"></span></font></figure><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">از مهترین ویژگی هایی که قوی ترین&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">فلزیاب تصویری</span>&nbsp;جهان(پیرلس) ، این محصول منحصر به فرد را به بهترین انتخاب جویندگان گنج و باستان شناسان تبدیل کرده عبارت است از :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• استفاده از فناوری با سرعت پردازش بالا</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• قابلیت اندازه گیری هوشمند با بالاترین دقت و کمترین خطا</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• دارای بالا ترین رزولشن خروجی از پردازش سیگنال ها</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• قابلیت حذف خطا های انسانی ناشی از لرزش دست و راه رفتن</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• قابلیت استفاده در 4 مد اندازه گیری به صورت اسکن های لحظه ای و اسکن های جستجو و اسکن های خطی لحظه ای و اسکن با حذف خطای لحظه ای بسته به نوع دستگاه</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• نرم افزاری تخصصی ،جامع و فوق العاده پرقدرت و کاربردی با کاربری آسان</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• تحلیل عمق از مهمترین متدهای روش های تخمین عمق</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• تحلیل نوع خاک منطقه به دو روش هوشمند و یا دستی با تفکیک بیش از 30 نوع خاک در سرتاسر دنیا</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• قابلیت اتصال بی سیم به تبلت یا PC</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• استفاده‌ی آسان از طریق رابط کاربری چند زبانه‌ی لمسی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• طراحی قابل حمل و محکم ، کم حجم و سبک</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• امکان اختیاری مکان‌یابی دقیق با GPS و ثبت محل اسکن در صورت لزوم</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• امکان حذف نویزها و مواد معدنی خاک به صورت هوشمند و کاملا لحظه ای</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• امکان ویرایش اسکن و ثبت اسکن دقیق</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• امکان تعیین وضعیت های حساسیت سنسور بر اساس شرایط منطقه</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• ارائه روش تکرار پذیری هوشمند و تحلیل نهایی از اسکن محیط</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• قابلیت صدا متناسب با سیگنال دریافتی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• ردیابی اشیا تا عمق 30 متر</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• گراند بالانس کاملا هوشمند و دقیق</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• باتری با ظرفیت بالا با بیش از ۲۵ ساعت کار مداوم</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">محتویات هر مدل بهترین&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">فلزیاب تصویری</span>&nbsp;جهان(پیرلس)</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">1. مدل golden ساختاری با عملکرد کامل برای اندازه گیری در سطوح کوچک:</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• تبلت&nbsp; با نرم افزار ۳ بعدی از قبل نصب شده</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• سنسور عمودی 90 سانتی متر</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• &nbsp;دانگل با قابلیت دریافت اطلاعات از سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• &nbsp;شارژر با مشخصات 8.4 ولت 1000 میلی آمپر و با ورودی (AC100-220 V-60/50 HZ)</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• هولدر گردنی جهت نصب تبلت</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• کیف حمل و نقل برای سنسور</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• &nbsp;هدفون بی سیم یا بلوتوثی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• &nbsp;مبدل برق – با ورودی و خروجی تمام سیستم های برقی جهان</font></p><ul style="padding: 0px 15px 0px 0px; margin: 0px 20px 20px 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: none disc; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">سی دی نرم افزار<br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">• دفترچه راهنما<br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">• کارت گارنتی</font></li></ul><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">2 . ورژن golden plus قوی ترین&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">فلزیاب تصویری</span>&nbsp;جهان(پیرلس)</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• تبلت&nbsp; با نرم افزار ۳ بعدی از قبل نصب شده</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• سنسور عمودی 90 سانتی متر</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• سنسور افقی 50 سانتی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• دسته عصایی تلسکوپی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• دانگل با قابلیت دریافت اطلاعات از سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• شارژر با مشخصات 8.4 ولت 1000 میلی آمپر و با ورودی&nbsp; (AC100-220 V-60/50 HZ)</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• هولدر گردنی جهت نصب تبلت</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• کیف حمل و نقل برای سنسور</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• کیف ضد آب و ضد ضربه</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• هدفون بی سیم یا بلوتوثی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• مبدل برق – با ورودی و خروجی تمام سیستم های برقی جهان</font></p><ul style="padding: 0px 15px 0px 0px; margin: 0px 20px 20px 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: none disc; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">سی دی نرم افزار</font></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: none disc; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دفترچه راهنما<br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">• کارت گارنتی</font></li></ul><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">3. ورژن golden pro قوی ترین&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.15s; transition-property: all;">فلزیاب تصویری</span>&nbsp;جهان(پیرلس)</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• تبلت با نرم افزار ۳ بعدی از قبل نصب شده</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• سنسور عمودی 90 سانتی متر</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• سنسور افقی 50 سانتی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• سنسور افقی 100 سانتی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• دسته عصایی تلسکوپی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• دانگل با قابلیت دریافت اطلاعات از سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• شارژر با مشخصات 8.4 ولت 1000 میلی آمپر و با ورودی (AC100-220 V-60/50 HZ)</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• هولدر گردنی جهت نصب تبلت</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• کیف حمل و نقل برای سنسور</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• کیف ضد آب و ضد ضربه</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• هدفون بی سیم یا بلوتوثی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">• مبدل برق – با ورودی و خروجی تمام سیستم های برقی جهان</font></p><ul style="padding: 0px 15px 0px 0px; margin: 0px 20px 20px 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: none disc; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">سی دی نرم افزار</font></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: none disc; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دفترچه راهنما</font></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: none disc; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;کارت گارنتی</font></li></ul><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2020-07-10T18:49:22+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت فلزیاب سیمپلکس,دستگاه simplex,تست فلزیاب سیمپلکس,قیمت نقطه زن سیمپلکس http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/697 <div class="brs_col" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box;"><p class="nVcaUb" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both;"><span dir="rtl" style="color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; padding: 3px 32px 3px 0px; display: inline-block; float: left; unicode-bidi: isolate;"><br></span></p><div id="extrares"><div id="botstuff"><div data-ved="2ahUKEwjFvtzCrMPqAhUozoUKHdCSCeYQCHoECAwQJw"><div id="brs" data-hveid="CAsQAA" style="margin-bottom: 28px;"><g-section-with-header style="display: block; margin: 0px;"><div class="card-section"><div class="brs_col" style="margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box;"></div></div></g-section-with-header></div></div></div></div><div><div id="foot" role="navigation" style="visibility: inherit; width: 652px;"><span id="xjs"><h1 class="Uo8X3b" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; white-space: nowrap; width: 1px; z-index: -1000;">Page navigatio</h1></span></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402518334/nokta_makro_simplex_metal_detector_3.jpg"></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">آیا شما در تشخیص فلز جدید هستید و به سادگی به یک آشکارساز آسان نیاز دارید؟</b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">شما نمی توانید یک ردیاب رده بالا داشته باشید اما به سادگی می خواهید عمق شدید و ویژگی های اساسی یک دستگاه پر مصرف را داشته باشید؟</b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">آیا به ردیاب ضد آب با قیمت مناسب نیاز دارید؟</b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اگر به یکی از موارد بالا بله گفتید ، SIMPLEX + تنها انتخابی است که همه این موارد را در بر می گیرد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ما مفتخریم که اولین ردیاب سطح ورودی ما ، SIMPLEX + را ارائه دهیم ، که باعث می شود تشخیص فلز با کیفیت در دسترس و مقرون به صرفه برای همه کاربران باشد.</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">SIMPLEX + یک آشکارساز روشن و خاموش با تعادل خودکار زمین است!&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">این دارای حالت های از پیش تعیین شده جستجو ، از جمله حالت ساحل ، در یک طراحی منو با کاربرد بسیار آسان است.</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">این که آیا شما در جستجوی سکه ، اشیاء با ارزش یا جواهرات در زمین یا زیر آب هستید ، SIMPLEX + مقرون به صرفه ترین در عین حال با دوام با سبک و سبک مدرن و سبک است.</font></p><div class="patented-design-banner-anim" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; display: contents; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2019/07/simplex-descp-image.jpg.webp" alt="تصویر ویژگی های ساده" width="100%" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></div><div class="pd-text" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px; background-color: rgb(219, 31, 38); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 612.313px; font-size: 12pt; font-family: Roboto, sans-serif;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Simplex +&nbsp;</font><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">: 299 $</b><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Simplex + WHP (بسته هدفون بی سیم)&nbsp;</font><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">: 399 دلار</b></div><hr style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(204, 204, 204); height: 1px; border: none; width: 612.313px; display: inline-block; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><p class="nVcaUb" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both;"><span dir="rtl" style="color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; padding: 3px 32px 3px 0px; display: inline-block; float: left; unicode-bidi: isolate;"></span></p><ul class="det-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">IP68</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کاملاً تا 3 متر (10 فوت) را زیر آب غرق کنید و از برخورد کامل گرد و غبار محافظت کنید.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Iron Volume</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حجم صدای کم آهن را خاموش یا تنظیم می کند.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تبعیض شکاف موجب</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">شناسایی افراد هدف فلزات ناخواسته می شود.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالت های جستجو</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">زمینه / پارک 1 / پارک 2 / ساحل / تمام فلز</font></font></span></li><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2019/11/simplex-ideal-for-park-field-beach-all-metal.png" alt="Simplex ایده آل برای پارک درست ساحل تمام فلز" width="100%" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ساخته شده در ماژول بی سیم</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سازگار با هدفون های بی سیم 2.4 گیگاهرتز Nokta Makro Green Edition.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ارتعاش</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">SIMPLEX + با تشخیص هدف ارتعاش می یابد!&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ایده آل برای کاربران کم شنوا و همچنین برای تشخیص در زیر آب است.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تغییر فرکانس</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">با جابجایی فرکانس در مقادیر کوچک ، از شر EMI خلاص شوید.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">نورپردازی شگفت انگیز برای استفاده در شب و زیر آب</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">SIMPLEX + همه چیز را دارد - نور پس زمینه LCD ، نور پس زمینه صفحه کلید و چراغ قوه LED.</font></font></span></li><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2019/07/simplex-styling-image.jpg.webp" alt="آشکارسازهای Nokta Makro Simplex +" width="100%" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">جمع شفت</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">شفت جمع به 63 سانتی متر (25 ") بزرگ برای حمل و نقل آسان.، ذخیره سازی و همچنین غواصی!</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سبک وزن (1.3kg / 2.9Ibs) به</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">خوبی متعادل - از تشخیص ساعتهای طولانی و بدون خستگی لذت ببرید.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">باتری ساخته شده در لیپو</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به راحتی آن را با شارژر عرضه شده یا یک منبع تغذیه USB شارژ کنید.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><span class="det-icn-bslk" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-size: 20px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به روزرسانی های آنلاین</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سیستم عامل با بروزرسانی های سیستم عامل (از طریق USB بر روی رایانه شخصی) به روز باشید و از ردیاب خود نهایت استفاده را ببرید.</font></font></span></li></ul></div> text/html 2020-07-10T18:34:02+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت اسکنر vega nx pro ,قیمت طلایاب تصویری vega nx pro,قیمت گنج یاب تصویری وگا nx pro ,اسکنر vega nx pro , اسکنر وگا nx pro شرکت نکست استار http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/696 <li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; font-size: 2.5em; font-family: myriadProRegular; max-width: 100%; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center;">&nbsp;VEGA NX PRO</h5></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402512000/logo.png" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; font-family: Vazir !important; height: auto !important;"></p><p style="margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"></p><p align="baseline" style="margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"></p><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402517700/pipe_ProNX.png"></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">نسخه پایه ساختاری با کارایی بالا برای اندازه گیری در مقیاس کوچک</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">این تبلت با نرم افزار سه بعدی از پیش نصب شده است</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">سنسور عمودی 90 سانتی متر</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">دانگل با امکان دریافت اطلاعات سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">شارژر با مشخصات 5 V-1000 mAh و 50/60 HZ- 220 V- 110v ورودی</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">دارنده گردن برای نصب تبلت</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">کیف حمل حسگر</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">هدفون بی سیم یا بلوتوث</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">مبدل برق - با ورودی و خروجی کلیه سیستم های الکتریکی در جهان</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">دفترچه راهنما</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; line-height: 1.3; text-align: center; letter-spacing: 0px; font-family: Vazir !important; font-size: 1rem !important;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit;">کارت گارنت</font></p></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><font size="3" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; vertical-align: inherit; font-family: Vazir !important;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402513000/product1_s7_02_txt.png" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; font-family: yekan, tahoma; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; height: auto !important;"></font></li> text/html 2020-07-10T18:29:48+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب deep hunter,قیمت دستگاه فلزیاب deep hunter,آموزش فلزیاب تصویری دیپ هانتر بین المللی http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/695 <div><br></div><div><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402516842/deephunter_3d_1.jpg"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402516850/deephunter_3d_4.jpg" style="font-size: 10pt;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فناوری بی سابقه: فلزیاب Deephunter اولین ردیاب در جهان است که توانایی پیدا کردن گنج های عمیق ، حفره ها و سکه های فردی را در یک واحد ترکیب می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اکنون می توانید یک ردیاب منفرد و قدرتمند را خریداری کنید که قادر به یافتن سکه های انفرادی و گنج های بزرگتر در عمق شدید باشد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ردیاب فلزی Dephunter هم حالت غیر حرکتی و هم حالت حرکت دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تشخیص سریع و عمیق را که دیگران فقط در آن خواب دیده اند ، تجربه کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">مثل گرفتن دو ردیاب در یک است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">با لمس یک دکمه ، سبک تشخیص خود را تغییر دهید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">از میان دو حالت انتخاب کنید: 1. حالت جستجوی عمیق قدرتمند 1.A برای یافتن گنجینه های فلزات گرانبها ، حفره ها و حفره ها در زمین با تجزیه و تحلیل تصویر کامل رنگ 3D.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">یا 2.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالت سریع سریع برای قرار دادن اهداف فردی و نگین های طلا در عمق چشمگیر با تبعیض کامل و شناسایی صدای صوتی.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ردیاب گنج مخصوص طراحی شده برای محدوده جستجوی سطح ، میانه و عمیق.</font></font></p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سیستم جستجو MOD 1</font></h3><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالت کشف گنج عمیق بدون حرکت قادر به تشخیص هر دو فلز گرانبها و خالی بودن است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فقط سیم پیچ T44 استاندارد را بچسبانید و به سرعت کشف گنجینه های پنهان در مناطقی که قبلاً با سایر ردیاب ها جستجو شده اند ، آغاز خواهید کرد!&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">این کویل بدون حرکت 36 44 44 سانتی متر اندازه گیری می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">برای کاربرانی که به عمق بیشتری نیاز دارند ، کافی است سیم پیچ بزرگتر T100 را وصل کنید و قادر خواهید بود اهداف بزرگتری را که در عمق باورنکردنی دفن شده است ، تشخیص دهید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اندازه این سیم پیچ 60 100 100 سانتی متر است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالت 1 با سهولت استفاده در ذهن طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">رابط بصری برای همه کاربران ساده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">هم آماتور و هم حرفه ای.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">صفحه نمایش فلزیاب Deephunter نمایشگر بصری سیگنال هدف را با تجزیه و تحلیل تصویر پیشرفته سه بعدی نشان می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">علاوه بر این ، نوع فلز ، عمق و اندازه هدف مورد نظر خود را قبل از حفر کردن آن مشاهده خواهید کرد!</font></font></p><blockquote style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالت 1 رابط</font></p></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"></p><div id="mygallery_wrapper_27" class="clearfix gallery-img-content" data-gallery-id="27" data-content-per-page="5" data-rating-type="off" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div id="mygallery_27" class="mygallery clearfix view-justified justified-gallery" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 612.313px; position: relative; height: 368px;"><a class="gallery_group27 gallery_responsive_lightbox" href="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-intializing-en.png" title="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 600; text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in 0.1s; position: absolute; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: 202px; height: 120px; top: 0px; left: 0px; box-shadow: none !important;"><img id="wd-cl-img0" alt="" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-intializing-en.png" class="watermark" data-src="" data-imgsrc="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-intializing-en.png" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: -75.5px 0px 0px -101px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: 151px; display: block; position: absolute; top: 60px; left: 101px; width: 202px;"></a><a class="gallery_group27 gallery_responsive_lightbox" href="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-depth-1-en.png" title="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 600; text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in 0.1s; position: absolute; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: 202px; height: 120px; top: 0px; left: 206px; box-shadow: none !important;"><img id="wd-cl-img1" alt="" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-depth-1-en.png" class="watermark" data-src="" data-imgsrc="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-depth-1-en.png" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: -75.5px 0px 0px -101px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: 151px; display: block; position: absolute; top: 60px; left: 101px; width: 202px;"></a><a class="gallery_group27 gallery_responsive_lightbox" href="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-graund-balance-en.png" title="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 600; text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in 0.1s; position: absolute; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: 202px; height: 120px; top: 0px; left: 412px; box-shadow: none !important;"><img id="wd-cl-img4" alt="" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-graund-balance-en.png" class="watermark" data-src="" data-imgsrc="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-graund-balance-en.png" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: -75.5px 0px 0px -101px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: 151px; display: block; position: absolute; top: 60px; left: 101px; width: 202px;"></a><a class="gallery_group27 gallery_responsive_lightbox" href="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-depth-report-en.png" title="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 600; text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in 0.1s; position: absolute; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: 202px; height: 120px; top: 124px; left: 0px; box-shadow: none !important;"><img id="wd-cl-img3" alt="" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-depth-report-en.png" class="watermark" data-src="" data-imgsrc="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-depth-report-en.png" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: -75.5px 0px 0px -101px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: 151px; display: block; position: absolute; top: 60px; left: 101px; width: 202px;"></a><a class="gallery_group27 gallery_responsive_lightbox" href="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-depth-4-en.png" title="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 600; text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in 0.1s; position: absolute; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: 202px; height: 120px; top: 124px; left: 206px; box-shadow: none !important;"><img id="wd-cl-img2" alt="" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-depth-4-en.png" class="watermark" data-src="" data-imgsrc="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-depth-4-en.png" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: -75.5px 0px 0px -101px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: 151px; display: block; position: absolute; top: 60px; left: 101px; width: 202px;"></a><a class="gallery_group27 gallery_responsive_lightbox" href="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-search-ferrous-en.png" title="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 600; text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in 0.1s; position: absolute; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: 202px; height: 120px; top: 124px; left: 412px; box-shadow: none !important;"><img id="wd-cl-img5" alt="" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-search-ferrous-en.png" class="watermark" data-src="" data-imgsrc="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-search-ferrous-en.png" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: -75.5px 0px 0px -101px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: 151px; display: block; position: absolute; top: 60px; left: 101px; width: 202px;"></a><a class="gallery_group27 gallery_responsive_lightbox" href="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-analysis-report-en.png" title="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 600; text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in 0.1s; position: absolute; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: 202px; height: 120px; top: 248px; left: 0px; box-shadow: none !important;"><img id="wd-cl-img8" alt="" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-analysis-report-en.png" class="watermark" data-src="" data-imgsrc="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-analysis-report-en.png" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: -75.5px 0px 0px -101px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: 151px; display: block; position: absolute; top: 60px; left: 101px; width: 202px;"></a><a class="gallery_group27 gallery_responsive_lightbox" href="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-record-2-en.png" title="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 600; text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in 0.1s; position: absolute; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: 202px; height: 120px; top: 248px; left: 206px; box-shadow: none !important;"><img id="wd-cl-img7" alt="" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-record-2-en.png" class="watermark" data-src="" data-imgsrc="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-record-2-en.png" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: -75.5px 0px 0px -101px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: 151px; display: block; position: absolute; top: 60px; left: 101px; width: 202px;"></a><a class="gallery_group27 gallery_responsive_lightbox" href="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-search-nonferrous-en.png" title="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: none; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 600; text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in 0.1s; position: absolute; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: 202px; height: 120px; top: 248px; left: 412px; box-shadow: none !important;"><img id="wd-cl-img6" alt="" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-search-nonferrous-en.png" class="watermark" data-src="" data-imgsrc="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/depphunter-3d-screen-search-nonferrous-en.png" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: -75.5px 0px 0px -101px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: 151px; display: block; position: absolute; top: 60px; left: 101px; width: 202px;"></a></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">شناسایی دقیق فلز و GRAPH TARGET 3D</font></h4><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">شما می توانید هم نمودار 3D و هم شناسایی فلز را در صفحه گزارش مشاهده کنید که پس از تشخیص هدف به دست می آورید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به دلیل شناسایی کامل فلزات ، ردیاب فلزی Dephunter.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">نوع فلز شناسایی شده در یکی از چهار گروه مختلف را نشان می دهد: 1. طلا 2. گرانبها 3. غیر قیمتی 4. فولاد.</font></font></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تشخیص حفره</font></h4><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">علاوه بر شناسایی و شناسایی دقیق فلز ، این دستگاه همچنین می تواند سازه های زیرزمینی مانند غارها ، حفره ها ، مخازن ، تونل ها ، پناهگاه ها و مقبره ها را پیدا کند - همه با تصاویر گرافیکی پیشرفته سه بعدی.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فلزات را نیز می توان درون این سازه های زیرزمینی شناسایی کرد.</font></font></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تشخیص عمق</font></h4><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">دستگاه با دقت عمق هدف شناسایی شده را به سانتیمتر در صفحه نشان می دهد.</font></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">رد آیرون</font></h4><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">ویژگی ساخته شده در Ferrous Rejection به فلزیاب Deephunter امکان می دهد فلزات غیر قیمتی و ناخواسته را از بین ببرد و در عین حال تنها فلزات گرانبها را ردیابی کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اکنون می توانید گنجینه هایی را کشف کنید که دیگران فقط در آن خواب دیده اند.</font></font></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">شکل GRAPHIC TARGET</font></h4><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">در حالت 1 ، سیستم نوسان به طور مداوم نمودار سیگنال هدف را روی صفحه نمایش بصری نشان می دهد.</font></p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سیستم جستجو MOD 2</font></h3><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالت بازیابی سریع قادر به شناسایی سکه های شخصی ، طلا و اهداف کوچک در عمق استثنایی با شناسایی هدف صوتی است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">در این حالت ، با استفاده از سیم پیچ استاندارد C32 (26 32 32 سانتی متر) ، می توانید به راحتی سکه های منفرد ، جواهرات ، طلا و سایر اشیاء ریز را که در اعماق واقع شده اند ، شناسایی کنید که توسط سایر ردیاب ها قابل دستیابی نیست.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">سیم پیچ C47 بزرگتر اختیاری (39 47 47 سانتی متر) را اضافه کنید و قادر خواهید بود به اعضاء بزرگتر در عمق بیشتر برسید ، دقیقاً همانطور که در حالت 1. شما می توانید از این سیستم استفاده کنید و فلز را در عمق بسیار زیاد شناسایی می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به کاربر از نوع فلز با سه صدا متفاوت هشدار داده می شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اکنون می توانید به راحتی بشنوید که آیا این هدف طلایی ، گرانبها یا غیر قیمتی است.</font></font></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عملکرد استثنایی در گروه مینرالیزه</font></h4><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به دلیل تنظیمات ویژه Deephunter در حالت 2 که برای شرایط بسیار معدنی طراحی شده است ، می توانید به راحتی جستجوهای خود را در انواع شرایط زمین انجام دهید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">با استفاده از تنظیمات آهنی ، می توانید با از بین بردن تداخلات مواد معدنی در شرایط بسیار معدنی یا مناطق حاوی غلظت بالای آهن مانند سواحل ، ماسه مرطوب ، خاک شخم و غیره ، از جلوگیری از تداخل مواد معدنی جلوگیری کنید.</font></font></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">تخریب بد</font></h4><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">همانند حالت 1 ، شما همچنین می توانید فلزات غیر قیمتی (آهنی) و ناخواسته را در این حالت با استفاده از ویژگی حذف آهن برای از بین بردن تنها فلزات گرانبها از بین ببرید.</font></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">فلزات را با 3 نوع آئودیو تشخیص دهید</font></h4><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالت 2 دارای یک سیستم تبعیض فلزی بسیار واضح و به راحتی قابل فهم است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">دستگاه فلزات شناسایی شده را با 3 صدا مختلف به کاربر اطلاع می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">یک هشدار با صدای کم برای اهداف آهنی تولید می شود و 2 هشدار مشابه با صدای بلند برای اهداف گرانبها و طلا تولید می شود.</font></font></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">عملکرد پیشرفته هنوز هم آسان برای استفاده</font></h4><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><font size="2" face="Mihan-Yekan" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">حالت 2 با سهولت استفاده در ذهن طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کاربران آماتور و حرفه ای به طور یکسان از سادگی قدردانی می کنند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">این حالت یک جستجوی خیلی سریع برای شناسایی هدف از طریق هشدارهای صوتی ارائه می دهد.</font></font></p></div> text/html 2020-07-10T18:18:38+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب Invenio,گنج یاب اینونیو,قیمت فلزیاب اینونیو,مشخصات اینونیو,خرید طلایاب تصویری http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/694 <div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402516200/invenio_pro_2.jpg"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Invenio اولین و تک قدم انقلابی است که در جهت تبدیل یک رویا به واقعیت در صنعت ردیاب فلزی برداشته شده است!</font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Invenio نمایانگر یکی از چشمگیرترین پیشرفتهای در فناوری تشخیص فلز است از آنجا که آشکارسازهای فلزی معمولی برای اولین بار در دهه 1930 در بازار ظاهر شدند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">از آنجایی که بسیاری از ویژگی ها و پیشرفت های جدید در فناوری از آن زمان معرفی شده اند ، Invenio اولین قدم بزرگ در جهت برآورده کردن انتظارات مصرف کننده را ارائه می دهد.</font></font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">در حالی که این رقابت به سادگی حق ثبت اختراعات و فناوری های موجود را به جلو کشیده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">هیچ کدام فراتر از تولید بوق و شناسه اصلی برای اهداف فراتر نرفته اند.</font></font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan"><b>از طرف دیگر ، کاربران انتظار زیادی از یک ردیاب داشته اند:</b><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><b>1.</b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای کشف اهداف عمیق تر</font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><b>2.</b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;دانستن اینکه چه نوع فلزی هدف شناسایی شده است</font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><b>3.</b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای دیدن اعماق واقعی اهداف</font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><b>4.</b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;مشاهده واقعی. اشکال اهداف</font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><b>5.</b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای تعیین ابعاد اهداف</font><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><b>6.</b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای تشخیص ناهنجاری های زمینی / حفره ها</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Nokta Makro Detectors از بدو تأسیس تاکنون اقداماتی در جهت تبدیل این رویای کاربران به واقعیت انجام داده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">پس از سالها تحقیق و توسعه گسترده و مطالعات مهندسی پیشرفته ، Nokta &amp; Makro به توسعه اولین سیستم تصویربرداری هوشمند و تصویربرداری هوشمند جهان - Invenio رسیده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">Nokta &amp; Makro صاحب کل فن آوری و دانش دانش مورد استفاده در Invenio است که در آن 3 اختراع مختلف ثبت نام کرده است.</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">Invenio به عنوان سکویی طراحی شده است که می تواند پیشرفت کند و قرار است در آینده با تمام ردیاب های سرگرمی (سکه و یادگار) و همچنین ردیاب های طلا قیمتی یکپارچه شود.</font></p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(177, 163, 152); font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">اولین دزدگیر و سامانه تصویربرداری نخستین زمان واقعی جهان با ارائه شکل ، عمق ، تقسیمات و تبعیض فلزات زیرزمینی و ناهنجاریها و حادها.</font></h3><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><img class="aligncenter" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/invenio-iptu-sensor-banner.jpg" alt="سنسور IPTU" width="100%" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><b><font face="Mihan-Yekan">سنسور IPTU (واحد پیگیری موقعیت مثبت یکپارچه)</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">واحد IPTU با کمک سنسورهای یکپارچه ، ساخته شده توسط Nokta Makro Detector ، محاسبات سمت راست و چپ به جلو کوئل جستجو را بطور دقیق محاسبه می کند و موقعیت و ارتفاع آن را از بالای زمین مشخص می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">با استفاده از سنسور IPTU می توانید نقاط شروع و پایان ناحیه اسکن شده را دنبال کرده و مکان اهداف شناسایی شده را مشاهده کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">علاوه بر این می توانید با کمک سنسور IPTU ، عرض و طول ناحیه اسکن شده ، عمق و شکل مورد نظر و همچنین ابعاد را تعیین کنید.</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><img class="aligncenter" alt="جدول فلزی Invenio" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/invenio-metal-table.png" width="100%" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"></font></b><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">آزمون های زمینه&nbsp;</font><b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">و نتیجه</font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;آزمایش میدان زیرزمینی</font></font></font></p><div style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><img class="saga-al" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/invenio-underground-metals-1.jpg" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 4px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block; float: left; width: 306.15px;"><img class="saga-al" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/invenio-underground-metals-2.jpg" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 4px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block; float: left; width: 306.15px;"><img class="saga-al" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/invenio-underground-metals-3.jpg" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 4px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block; float: left; width: 306.15px;"><img class="saga-al" src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/invenio-underground-metals-4.jpg" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 4px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block; float: left; width: 306.15px;"></div><font face="Mihan-Yekan"><hr style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(204, 204, 204); height: 1px; border: none; width: 612.313px; display: inline-block; margin: 5px 0px 15px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"></font><ul class="det-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 17px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-yapay-zeka nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152);"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">هوش مصنوعی:</font></font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;شبکه عصبی مصنوعی دستگاه را قادر می سازد با استفاده از الگوریتم های یادگیری تطبیقی ​​، استخراج های شکل برتر و علائم عمق را ارائه دهد!</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-cok-amacli nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152);"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">چند منظوره:</font></font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;اهدافی که می توانید با Invenio تشخیص دهید: گنجینه های عمیق ، انبارها ، سکه ها ، یادگارها ، ناهنجاری های زمینی یا حفره هایی مانند غارهای زیرزمینی ، تونل ها و غیره .. خلاصه همه به دنبال زیرزمینی هستید!</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-yuksek-performans nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152);"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">کارایی بالا و عمق بی نظیر:</font></font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;کشف گنج های عمیق آشکارسازهای دیگر به سادگی نمی توانند تشخیص دهند.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-oniki-arama-modu nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152);"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">3 حالت جستجوی بدون حرکت: حالت های</font></font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;اصلی / متخصص / ناهنجاری زمینی و حفره</font></font></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">3 حالت جستجوی حرکت:</font></font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;همه فلز / سریع / عمیق</font></font></span></li></font><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/invenio-pro-frekans-banner.jpg" alt="بنر Invenio Pro Frekans" width="100%" class="aligncenter" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p><font face="Mihan-Yekan"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-dil nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152);"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">17 زبان:</font></font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;انگلیسی / آلمانی / یونانی / ترکی / فرانسوی / ایتالیایی / روسی / عربی / اسپانیایی / چینی / فارسی / بلغاری / صربی / رومانیایی / هلندی / پرتغالی / لهستانی</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-internetten-yazilim-guncelleme nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152);"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">به روزرسانی های آنلاین سیستم عامل:</font></font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;با بروزرسانی های سیستم عامل (از طریق USB بر روی رایانه شخصی) به روز باشید و از ردیاب خود نهایت استفاده را ببرید.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-kablosuz-kulaklik nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152);"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">اتصال بی سیم 2.4 گیگاهرتز:</font></font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;جعبه و شافت سیستم Invenio بصورت بی سیم ارتباط برقرار می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">علاوه بر این ، کاربرانی که هدفون های سیمی را ترجیح نمی دهند می توانند هدفون های بی سیم 2.4 گیگاهرتزی اختیاری را خریداری کنند.</font></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; display: inline-block; vertical-align: top; position: relative; list-style: none; text-align: start; width: 612.313px;"><span class="detay-icon-titresim nm-icn" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 2px solid; margin: 2px 0.3em; padding: 6px; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; font-size: 3em; border-radius: 6px; color: rgb(177, 163, 152);"></span><span class="nm-icn-txt" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2.3em;"><b style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">لرزش:</font></font></b><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">&nbsp;وقتی این ویژگی فعال باشد ، Invenio هنگام شناسایی هدف لرزش می یابد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: inherit;">یک ویژگی اساسی برای کاربران کم شنوا و محیط پر سر و صدا است.</font></font></span></li></font><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px;"><img src="https://www.noktadetectors.com/wp-content/uploads/2018/09/invenio-pro-ideal-for.jpg" alt="Invenio Pro. ایده آل برای" width="100%" class="aligncenter" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; border: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: middle; height: auto; display: block;"></p></ul></div> text/html 2020-07-10T18:16:01+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت اسکنر vega nx ,قیمت طلایاب تصویری vega nx,گنج یاب تصویری وگا nx ,اسکنر vega nx ,قیمت اسکنر وگا nx http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/693 <div><br></div><div><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; font-size: 2.5em; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center; font-family: myriadProRegular;">&nbsp;VEGA NX</h5></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402512000/logo.png"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><br></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><br></p><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402515426/pipe_NX.png"></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">نسخه پایه ساختاری با کارایی بالا برای اندازه گیری در مقیاس کوچک</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">این تبلت با نرم افزار سه بعدی از پیش نصب شده است</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">سنسور عمودی 90 سانتی متر</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">دانگل با امکان دریافت اطلاعات سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">شارژر با مشخصات 5 V-1000 mAh و 50/60 HZ- 220 V- 110v ورودی</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">دارنده گردن برای نصب تبلت</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">کیف حمل حسگر</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">هدفون بی سیم یا بلوتوث</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">مبدل برق - با ورودی و خروجی کلیه سیستم های الکتریکی در جهان</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">دفترچه راهنما</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">کارت گارنت</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402513000/product1_s7_02_txt.png" style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"></font></li></div> text/html 2020-07-10T17:59:10+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 vega gs pro,آموزش اسکنر vega gs pro,طلایاب تصویری vega gs pro,گنج یاب تصویری وگا gs pro ,اسکنر vega gs pro نکست استار,قیمت اسکنر وگا جی اس پرو http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/692 <div><br></div><div><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; font-size: 2.5em; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center; font-family: myriadProRegular;">&nbsp;VEGA GS PRO</h5></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402512000/logo.png"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><br></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><br></p><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402514500/pipe_ProGS.png"></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;"><br></font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">نسخه پایه ساختاری با کارایی بالا برای اندازه گیری در مقیاس کوچک</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">این تبلت با نرم افزار سه بعدی از پیش نصب شده است</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">سنسور عمودی 90 سانتی متر</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">دانگل با امکان دریافت اطلاعات سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">شارژر با مشخصات 5 V-1000 mAh و 50/60 HZ- 220 V- 110v ورودی</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">دارنده گردن برای نصب تبلت</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">کیف حمل حسگر</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">هدفون بی سیم یا بلوتوث</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">مبدل برق - با ورودی و خروجی کلیه سیستم های الکتریکی در جهان</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">دفترچه راهنما</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;">کارت گارنت</font></p></li><li style="font-size: 13.3333px; margin-bottom: 30px; list-style: none;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402513000/product1_s7_02_txt.png" style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"></font></li></div> text/html 2020-07-10T17:35:43+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت اسکنر vega gs,طلایاب تصویری vega gs,فلزیاب تصویری وگا gs ,اسکنر vega gs نکست استار,next star metal detector http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/691 <div class="p1S7Description container" style="font-size: 13.3333px; position: relative; width: 960px; max-width: 960px; margin: 120px auto 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><ul style="list-style: inside circle; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 2.5rem;"><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; font-size: 2.5em; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center; font-family: myriadProRegular;">VEGA GS</h5></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402512000/logo.png"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><br></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><br></p><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402512842/pipe_GS.png" style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"></font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">نسخه پایه ساختاری با کارایی بالا برای اندازه گیری در مقیاس کوچک</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">این تبلت با نرم افزار سه بعدی از پیش نصب شده است</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">سنسور عمودی 90 سانتی متر</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">دانگل با امکان دریافت اطلاعات سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">شارژر با مشخصات 5 V-1000 mAh و 50/60 HZ- 220 V- 110v ورودی</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">دارنده گردن برای نصب تبلت</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">کیف حمل حسگر</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">هدفون بی سیم یا بلوتوث</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">مبدل برق - با ورودی و خروجی کلیه سیستم های الکتریکی در جهان</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">دفترچه راهنما</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><span style="text-align: center; width: 15px; height: 15px; background-color: rgb(155, 140, 92); display: block; border-radius: 50%;"></span><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font size="3" style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">کارت گارنت</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><div><font size="3" style="vertical-align: inherit;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402513000/product1_s7_02_txt.png" style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"></font></div></li></ul></div> text/html 2020-07-10T17:20:15+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت فلزیاب vega ds,طلایاب vega ds,فلزیاب تصویری وگا دی اس ,اسکنر وگا نکست استار, next star peerless http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/690 <div class="p1S7Product" style="max-width: 600px; width: 600px; height: auto; margin: auto;"><font style="" size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="https://nextstar-detectors.com/images/pipe_DS.png" alt="" style="border: 0px; width: 600px; height: 480.55px;"></font></div><div class="p1S7Description container" style="position: relative; width: 960px; max-width: 960px; margin: 120px auto 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><ul style="list-style: inside circle; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 2.5rem;"><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">نسخه پایه ساختاری با کارایی بالا برای اندازه گیری در مقیاس کوچک</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">این تبلت با نرم افزار سه بعدی از پیش نصب شده است</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">سنسور عمودی 90 سانتی متر</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">دانگل با امکان دریافت اطلاعات سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">شارژر با مشخصات 5 V-1000 mAh و 50/60 HZ- 220 V- 110v ورودی</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">دارنده گردن برای نصب تبلت</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">کیف حمل حسگر</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">هدفون بی سیم یا بلوتوث</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">مبدل برق - با ورودی و خروجی کلیه سیستم های الکتریکی در جهان</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">دفترچه راهنما</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin: -25px 0px 45px 30px; padding: 0px; line-height: 1.3; letter-spacing: 0px;"><font style="vertical-align: inherit;" size="4" face="Mihan-Yekan">کارت گارنت</font></p></li></ul><div><ul style="list-style: inside circle; padding-left: 0px; margin: 0px 144px; color: rgb(34, 34, 34);"><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><ul style="list-style-position: inside; list-style-image: initial; padding-left: 0px; margin: 0px 144px; text-align: left; font-size: 15px;"><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><p style="margin-top: -18px; margin-bottom: 45px; font-size: 2.2rem; line-height: 1.3; color: rgb(130, 130, 130); letter-spacing: -1px; margin-left: 25px;"><font style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تجزیه و تحلیل عمق با استفاده از آخرین روشهای ارزیابی برآورد عمق.</font></p></li><li style="margin-bottom: 30px; list-style: none;"><div><font style="vertical-align: inherit;"><br></font></div></li><li style="font-family: myriadProRegular; margin-bottom: 30px; list-style: none;"></li></ul></li></ul></div></div> text/html 2020-07-10T16:58:59+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 طلایاب تصویری وگا,گنج یاب تصویری وگا اس ای,قیمت اسکنرvega se,قیمت اسکنر وگا شرکت نکست استار http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/689 <h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; font-size: 2.5em; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://s13.picofile.com/file/8402509768/logo.png"></font></h5><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan">VEGA SE</font></h5><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; font-size: 2.5em; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center;"><font style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></h5><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; font-size: 2.5em; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center;"><font style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><img src="http://s12.picofile.com/file/8402509518/pipe_SE.png" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.3333px; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right;"></font></h5><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; font-size: 2.5em; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center;"><font style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></h5><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; font-size: 2.5em; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center;"><font style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><br></font></h5><h5 class="sectionTitle" style="margin: 60px; padding: 0px; font-size: 2.5em; line-height: 1.5; letter-spacing: 1.5px; color: rgb(155, 140, 92); text-align: center;"><font style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">هوش مصنوعی</font></h5><div class="tabsContainer desktop" style="margin: auto; text-align: center; max-width: 850px; width: 850px;"><div class="tabs" style="display: inline-block; padding: 10px;"><font face="Mihan-Yekan"><div class="tabLink active" style="cursor: pointer; display: inline-block; margin: 12px; border: 1.5px solid rgb(170, 170, 170); border-radius: 15px; transition: all 0.5s ease-in-out 0s; background-color: rgb(223, 223, 223);"><div class="tabImg" style="width: 100px; height: auto; padding: 0px 2px;"><img src="https://nextstar-detectors.com/images/product2-icon12-01.png" alt="" style="border: 0px; width: 100px; height: 100px; position: relative; top: 4px;"></div></div>&nbsp;<div class="tabLink" style="cursor: pointer; display: inline-block; margin: 12px; border: 1.5px solid rgb(170, 170, 170); border-radius: 15px; transition: all 0.5s ease-in-out 0s;"><div class="tabImg" style="width: 100px; height: auto; padding: 0px 2px;"><img src="https://nextstar-detectors.com/images/product2-icon13-01.png" alt="" style="border: 0px; width: 100px; height: 100px; position: relative; top: 4px;"></div></div></font></div><div id="detailTab1" class="detailTab active" style="margin: 50px auto auto; transition: all 0.5s ease-in-out 0s;"><span class="detailTitle" style="color: rgb(155, 140, 92); font-size: 2.6rem; text-transform: uppercase;"><font face="Mihan-Yekan">تعادل زمین خودکار</font></span><p style="margin: 1rem 0px 2.5rem; padding: 0px; font-size: 1.5em; line-height: 1.3; color: rgb(155, 140, 92);"><font style="vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تعادل زمین کاملاً هوشمند و دقیق.</font></p></div></div><div class="P2S2Number" style="position: relative; left: 60px; bottom: 10px; width: 115px; height: 100px;"><div class="line" style="width: 55px; height: 3px; background-color: rgb(130, 130, 130); position: relative; top: 50px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 15px;"></div><div class="line" style="width: 55px; height: 3px; background-color: rgb(130, 130, 130); position: relative; top: 50px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 15px;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="line" style="width: 55px; height: 3px; background-color: rgb(130, 130, 130); position: relative; top: 50px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="tabsContainer desktop" style="margin: auto; text-align: center; max-width: 850px; width: 850px;"><div class="tabs" style="font-size: 15px; display: inline-block; padding: 10px;"><font face="Mihan-Yekan"><div class="tabLink active" style="cursor: pointer; display: inline-block; margin: 12px; border: 1.5px solid rgb(170, 170, 170); border-radius: 15px; position: relative; transition: all 0.5s ease-in-out 0s; background-color: rgb(223, 223, 223);"><div class="tabImg" style="width: 100px; height: auto; padding: 0px 2px;"><img src="https://nextstar-detectors.com/images/product2-icon14-01.png" alt="" style="border: 0px; width: 100px; height: 100px; position: relative; top: 4px;"></div><div class="tabLine" style="width: 104px; height: 60px; bottom: -80px; overflow: hidden; position: absolute;"></div></div>&nbsp;<div class="tabLink" style="cursor: pointer; display: inline-block; margin: 12px; border: 1.5px solid rgb(170, 170, 170); border-radius: 15px; position: relative; transition: all 0.5s ease-in-out 0s;"><div class="tabImg" style="width: 100px; height: auto; padding: 0px 2px;"><img src="https://nextstar-detectors.com/images/product2-icon15-01.png" alt="" style="border: 0px; width: 100px; height: 100px; position: relative; top: 4px;"></div><div class="tabLine" style="width: 104px; height: 60px; bottom: -80px; overflow: hidden; position: absolute;"></div></div>&nbsp;<div class="tabLink" style="cursor: pointer; display: inline-block; margin: 12px; border: 1.5px solid rgb(170, 170, 170); border-radius: 15px; position: relative; transition: all 0.5s ease-in-out 0s;"><div class="tabImg" style="width: 100px; height: auto; padding: 0px 2px;"><img src="https://nextstar-detectors.com/images/product2-icon16-01.png" alt="" style="border: 0px; width: 100px; height: 100px; position: relative; top: 4px;"></div></div></font></div></div><div class="P2S4Number" style="font-size: 15px; position: relative; left: 60px; bottom: 10px; width: 115px; height: 100px;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="P2S4Number" style="font-size: 15px; position: relative; left: 60px; bottom: 10px; width: 115px; height: 100px;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="P2S4Number" style="font-size: 15px; position: relative; left: 60px; bottom: 10px; width: 115px; height: 100px;"><br></div></div></div> text/html 2020-03-30T15:49:54+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب پالسی لورنز z1,فروش لورنز زد وان,کاتالوگ لورنز z1,خرید فلزیاب لورنز زد وان http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/686 <h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 24px; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);"><font face="Mihan-Yekan">DEEPMAX Z1&nbsp; Metal Detector</font></h1><div style="text-align: center;"><img src="https://www.depardetector.com/images/982576346-lorenz-z1-1.jpg" class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(255, 255, 255, 0); font-size: 14px; text-align: start; max-height: none; position: static; top: auto; width: 760px; height: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 28px;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan">امکانات</font></b></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">DEEPMAX Z1 برای ارائه تعدادی از ویژگی ها از جمله حساسیت و پایداری بالا همراه با کارکرد آسان ساخته شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بنابراین مقدار کنترل کاهش یافته و کالیبراسیون ردیاب در تنظیمات کارخانه ما نیز برای تضمین بهترین نتیجه در این زمینه انجام شده است:</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· نسبت به انواع فلز بسیار حساس است</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملکرد پایدار در زمین معدنی یا آب نمک با سیستم تعادل پالس</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملیات قابل اطمینان / ساده با چند کنترل و نمایشگر LC سفارشی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اشاره دقیق با سیم پیچ های بزرگ امکان پذیر است</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تشخیص بسیار آسان و موثر مناطق بزرگ</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">ساخت و سازهای ناهموار و تصفیه شده مکانیکی با واحد الکترونیکی محافظت شده در برابر آب و گرد و غبار</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">انواع کویلهای جستجو برای اهداف مختلف کشف می شوند</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· سازگاری خودکار اندازه های مختلف سیم پیچ و طرح های سیم پیچ با الکترونیک</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اشیاء کوچک فلزی ناخواسته را می توان شناسایی یا از بین برد</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· سرعت پاسخ سریع صوتی با تنظیمات صوتی مختلف</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· پاسخ صوتی لگاریتمی و خواندن نمودار نوار شدت برای نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· بررسی باتری با صدای زنگ صوتی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">طبقه بندی فلزی کالیبره شده با خوانش دیداری / خواندن تأخیر در زمان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· شناسایی با ثبات بیشتر آهنی و غیر آهنی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· آستانه دقیق قابل تنظیم</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· پاسخ استاتیک پایدار (صوتی و تصویری)</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· کویلهای ضد آب</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· بسته باتری قابل شارژ قابل تعویض برای عملکرد در سراسر جهان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· شارژ الکترونیک را برای بهره برداری در سراسر جهان 90-265V AC / 50-60Hz</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· فرکانس و عملکرد فیلتر برای حذف تداخل EMI با فرکانس پایین</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تأسیسات خودکار کالیبراسیون زمینی خودکار</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تنظیمات مختلف تأخیر و حساسیت برای از بین بردن اشیاء کوچک و یا برای نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عمق ردیابی عمیق برای اشیاء فلزی بسیار بزرگ</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تخصص در طلا و دامنه تشخیص پیشرفته در قطعات فلزی با رسانا کم</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· مدار حذف از تداخل فرکانس پایین برای تداخل کمتر در مناطق شهری.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· دامنه دینامیکی بالا برای سیگنالهای زمین شدید و نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملکرد بهینه برای تشخیص اشیاء کوچک مانند سکه ها یا سایر اشیا غیر آهنی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· از سیم پیچ های تک یا دوتایی ، القایی متعادل یا دیفرانسیل استفاده می شود</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">· شناسایی ماشه چند سنسور (MST) با چندین سیم پیچ جستجو همزمان کار می کند و بدون اینکه یکدیگر را مداخله کنیم.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">لطفاً جزئیات را جویا شوید.</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">· استفاده آسان از تابع نقشه برداری داده با سخت افزاری و نرم افزاری اضافی برای تولید تصویر 2D و نقشه های سطحی 3D از اسکن های گرفته شده کار می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هر نقشه بسته به روش آنالیز الکترونیکی اطلاعات متفاوتی ارائه می دهد.</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اطلاعات مبتنی بر GPS ، Track ، Field و Compass Heading مبتنی بر GPS ، کار با داده های داده را آسان می کند.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· مدار سیستم جستجوی جدید با تمام عملکردهای جدید.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· نمودار نوار قدرت سیگنال ، خواندن تأخیر در زمان ، نمادهای آهنی / غیر آهنی ، وضعیت باتری و کلیه تنظیمات حالت بطور همزمان در صفحه بزرگ LC نمایش داده می شوند.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><img src="https://www.depardetector.com/images/979976987-lorenz-z1-2.jpg" class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(255, 255, 255, 0); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 0px; max-height: none; position: static; top: auto; width: 760px; height: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;"></p><div><br></div><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 28px;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;<b style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">امکانات</span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">DEEPMAX Z1 برای ارائه تعدادی از ویژگی ها از جمله حساسیت و پایداری بالا همراه با کارکرد آسان ساخته شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بنابراین مقدار کنترل کاهش یافته و کالیبراسیون ردیاب در تنظیمات کارخانه ما نیز برای تضمین بهترین نتیجه در این زمینه انجام شده است:</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· نسبت به انواع فلز بسیار حساس است</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملکرد پایدار در زمین معدنی یا آب نمک با سیستم تعادل پالس</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملیات قابل اطمینان / ساده با چند کنترل و نمایشگر LC سفارشی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اشاره دقیق با سیم پیچ های بزرگ امکان پذیر است</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تشخیص بسیار آسان و موثر مناطق بزرگ</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">ساخت و سازهای ناهموار و تصفیه شده مکانیکی با واحد الکترونیکی محافظت شده در برابر آب و گرد و غبار</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">انواع کویلهای جستجو برای اهداف مختلف کشف می شوند</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· سازگاری خودکار اندازه های مختلف سیم پیچ و طرح های سیم پیچ با الکترونیک</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اشیاء کوچک فلزی ناخواسته را می توان شناسایی یا از بین برد</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· سرعت پاسخ سریع صوتی با تنظیمات صوتی مختلف</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· پاسخ صوتی لگاریتمی و خواندن نمودار نوار شدت برای نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· بررسی باتری با صدای زنگ صوتی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">طبقه بندی فلزی کالیبره شده با خوانش دیداری / خواندن تأخیر در زمان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· شناسایی با ثبات بیشتر آهنی و غیر آهنی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· آستانه دقیق قابل تنظیم</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· پاسخ استاتیک پایدار (صوتی و تصویری)</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· کویلهای ضد آب</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· بسته باتری قابل شارژ قابل تعویض برای عملکرد در سراسر جهان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· شارژ الکترونیک را برای بهره برداری در سراسر جهان 90-265V AC / 50-60Hz</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· فرکانس و عملکرد فیلتر برای حذف تداخل EMI با فرکانس پایین</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تأسیسات خودکار کالیبراسیون زمینی خودکار</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تنظیمات مختلف تأخیر و حساسیت برای از بین بردن اشیاء کوچک و یا برای نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عمق ردیابی عمیق برای اشیاء فلزی بسیار بزرگ</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· تخصص در طلا و دامنه تشخیص پیشرفته در قطعات فلزی با رسانا کم</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· مدار حذف از تداخل فرکانس پایین برای تداخل کمتر در مناطق شهری.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· دامنه دینامیکی بالا برای سیگنالهای زمین شدید و نشانه گذاری آسان</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· عملکرد بهینه برای تشخیص اشیاء کوچک مانند سکه ها یا سایر اشیا غیر آهنی</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· از سیم پیچ های تک یا دوتایی ، القایی متعادل یا دیفرانسیل استفاده می شود</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">· شناسایی ماشه چند سنسور (MST) با چندین سیم پیچ جستجو همزمان کار می کند و بدون اینکه یکدیگر را مداخله کنیم.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">لطفاً جزئیات را جویا شوید.</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">· استفاده آسان از تابع نقشه برداری داده با سخت افزاری و نرم افزاری اضافی برای تولید تصویر 2D و نقشه های سطحی 3D از اسکن های گرفته شده کار می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هر نقشه بسته به روش آنالیز الکترونیکی اطلاعات متفاوتی ارائه می دهد.</font></font></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· اطلاعات مبتنی بر GPS ، Track ، Field و Compass Heading مبتنی بر GPS ، کار با داده های داده را آسان می کند.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· مدار سیستم جستجوی جدید با تمام عملکردهای جدید.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 64.5pt 0.0001pt 22.5pt; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; text-indent: -18pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan"><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">· نمودار نوار قدرت سیگنال ، خواندن تأخیر در زمان ، نمادهای آهنی / غیر آهنی ، وضعیت باتری و کلیه تنظیمات حالت بطور همزمان در صفحه بزرگ LC نمایش داده می شوند.</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p></div><div><span neo="" none="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><br></span></div> text/html 2020-03-30T15:38:34+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 ردیاب ایکس فایندر,فیلم آموزشی ردیاب ایکس فایند ,ردیاب X Finder,ردیاب یونی ایکس فایندر http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/685 <div><br></div><div><br></div><div><h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 24px; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">GOLD X-FINDER&nbsp;</font></h1></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><img src="https://www.depardetector.com/images/999939247-yeni-tu4a6843.jpg" class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(255, 255, 255, 0); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; max-height: none; position: static; top: auto; width: 760px; height: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">GOLD X-FINDER یك دیجیتال ، یونی با فاصله طولانی با انتخاب 10 حالت فرکانس کارخانه برای شناسایی طلا ، نقره ، آهن ، سرب ، آلومینیوم ، مس ، برنز ، الماس ، آب ، غار / حفره است.</span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">علاوه بر این ، یک حالت کاربری وجود دارد که می تواند فرکانس را به صورت دستی تنظیم کند ، تا عناصر دیگر را اسکن کند یا با آلیاژهای فلزی آزمایش کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">فرکانس انتخاب شده در LCD نمایش داده می شود ، قفل نیست و می توان در هر حالت برای یک مکان دقیق و دقیق تغییر داد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">به عنوان مثال از هدف نمونه آلیاژ طلای خود به عنوان "طعمه" استفاده کنید و فرکانس ها را تا زمان آن بپیچید</font></font></span></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: medium;"><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مکان یاب GOLD X-FINDER فقط به هدف شما واکنش نشان می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این تنظیمات فرکانس کاربر بطور خودکار در حافظه ذخیره می شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دامنه و عمق تشخیص نیز قابل تنظیم است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بسته به اندازه هدف و مهارت کاربر ، از 300 تا 2500 متر متغیر است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">و تا 6 متر عمق دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">به دست می آیند</font></font></span></p></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"></span><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: medium;"><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">GOLD X-FINDER بسیار کاربر پسند است و صفحه نمایش به عنوان یک بازخورد بصری از همه انتخاب ها و نظارت مداوم بر روی میزان ولتاژ باتری است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">فاصله یاب GOLD X-FINDER شامل واحد اصلی ، آنتن و دسته است که می تواند در عرض چند ثانیه مونتاژ شود و با درج فوم برای تمام قسمتهای آشکارساز در یک کیف حمل حمل شود.</font></font></span></p></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"></span><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هنگام وصل شدن دسته ، اتوماتیک روشن می شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این یک ردیاب طلای بسیار سبک و حساس است ، زیرا قسمت متحرک که سیگنال هدف را حس می کند و به جهت آن قفل می شود ، بر خلاف دستگاه های رقیب ، تنها آنتن است و واحد اصلی سنگین تر نیست.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سیگنال هدف همچنین یک نشانگر هشدار صوتی است.</font></font></span></span><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: small;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 14.95px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: medium;"><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;">ردیاب GOLD X-FINDER با جدیدترین فناوری ریزپردازنده با یک سیستم عامل طراحی شده است که با استفاده از مواد با کیفیت بالا قابل به روزرسانی و ساخت می باشد.&nbsp;</span><span times="" new="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;">در&nbsp;</span><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جلوگیری از سیگنالهای کاذب به دلیل کانی سازی زمین ، GOLD X-FIND یک عملکرد خودکار تعادل زمین را دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">به محض اینکه نیرو روشن شد ، مرتباً مکان یاب را جابجا کنید تا نمونه های معدنی موجود در منطقه را حس کنید ، تا زمانی که آنها را تنظیم و رد کند.</font></font></span></p></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"></span><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><b style="box-sizing: border-box;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;">ضمانت 2 ساله</span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><b style="box-sizing: border-box;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><br></span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><b style="box-sizing: border-box;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 14px; font-weight: 400;">&nbsp;</span><b style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مشخصات ردیاب GOLLD X-FINDER LRL</font></font></span></b><span style="font-size: 14px; font-weight: 400;"></span></span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- 10 حالت فرکانس از پیش تعیین شده خودکار</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- اسکن طلا ، نقره ، آهن ، سرب ، آلومینیوم ، مس ، برنز ،</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">الماس ، آب ، غار / حفره ها.</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تعریف شده توسط کاربر ، حالت فرکانس قابل تنظیم</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- دامنه فرکانس VLF 0 - 20000 هرتز</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تنظیم فرکانس دستی در 1 مرحله دقت دقیق 1 هرتز</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- حافظه برای تنظیمات فرکانس کاربر</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- شخصیت نور پس زمینه LCD 64 mm x 18 mm</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- با وصل کردن دسته ، برق را روشن کنید</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تعادل خودکار زمین برای رد مواد معدنی</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- سیگنال هدف صوتی</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- دما -10 تا 50 درجه سانتیگراد</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- رطوبت 95٪</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- وزن (واحد اصلی ، باتری ، آنتن ، دسته) 550 گرم</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- وزن (داخل کیف حمل) 950 گرم</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- واحد اصلی (بدون آنتن) 150 میلی متر در 100 میلی متر 60 میلی متر</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- آنتن تلسکوپی 130 میلی متر تا 615 میلی متر</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- باتری های قلیایی 4 x AA</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- عمر باتری 12 ساعت</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- مصرف باتری 20 میلی آمپر (آماده به کار) / 50 میلی آمپر (محل)</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تست وضعیت باتری صوتی / تصویری</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- محدوده تشخیص 300 - 2500 متر.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">قابل تنظیم *</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- تا 6 متر فاصله دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">عمق *</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">(* به اندازه هدف و مهارت کاربر بستگی دارد)</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><span neo="" new="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ضمانت 2 ساله</font></font></b><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><b style="box-sizing: border-box;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; line-height: 18.4px;"></span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-03-28T11:11:56+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 طلایاب تصویری 4500 EXP,فلزیاب تصویری ای ایکس پی 4500,فلزیاب 4500 EXP,قیمت فلزیاب exp 4500 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/683 <main id="main" class="main" role="main" data-tpl="page" style="box-sizing: inherit; animation: 0.6s ease-in-out 0s 1 normal none running fadeIn; margin-top: 4rem; color: rgb(60, 58, 58); font-size: 16px;"><article class="article article--page post-6975 page type-page status-publish has-post-thumbnail" id="post-6975" role="article" style="box-sizing: inherit;"><header class="article__header wrapper" style="box-sizing: inherit; max-width: 70rem; margin: 0px auto; padding: 1rem 0px 3rem;"><h1 class="article__title" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 2.98598em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; text-transform: uppercase; text-align: center; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">EXP 4500</font></h1><div class="article__title__division" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto 2rem; padding: 0px; border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(197, 157, 72); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; width: 240px; max-width: 15rem; height: 1.5rem; text-align: center;"><svg class="icon" aria-hidden="true" role="presentation"><use xlink:href="https://www.okmdetectors.com/wp-content/themes/okm/dist/sprite/sprite.svg#okm"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32" id="okm"></svg></use></svg><font face="Mihan-Yekan"><path d="M.7 20l7.1-8.6h3.7L7.9 20H.7zm11.8-8.7h11.8l7 8.6H8.9l3.6-8.6zm11.8 19.1H12.5l-.4-.9H25l-.7.9zm-12.8 0H7.8l-.8-.9h4.1l.4.9zm14.3-1.9H11.7l-.4-.9h15.3l-.8.9zm-15.1 0H6.2l-.8-.9h4.8l.5.9zm16.7-1.9H10.9l-.4-.9h17.6l-.7.9zm-17.5 0H4.7l-.8-.9h5.6l.4.9zm19-1.9H10.1l-.4-.9h19.9l-.7.9zm-19.8 0h-6l-.8-.9h6.4l.4.9zm21.3-1.9H9.3l-.4-1h22.4l-.9 1zm-22.1 0H1.5l-.8-1h7.2l.4 1zm8.1-21.2l6.4 7.9h-9.6l3.2-7.9zm-1.2.6l-2.9 7.2h-3l5.9-7.2z"></path></font></div></header><section class="article__content content wrapper left" style="box-sizing: inherit; overflow-wrap: break-word; max-width: 70rem; margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 1.2rem;"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">داده های اندازه گیری در وضوح بالا</font></h2><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">واحد اندازه گیری&nbsp;</font><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: 700; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">eXp 4500</span><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;شامل یک ماژول رایانه شخصی است که با استفاده از آن داده ها بلافاصله در صفحه کامل رنگی نمایش داده می شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">داده های اندازه گیری شده در حافظه داخلی ذخیره می شوند و می توانند بعداً به رایانه منتقل شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">انتقال مقادیر اندازه گیری شده به رایانه به اپراتور امکان می دهد تمام داده های ذخیره شده را ارزیابی و مقایسه کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">با انجام این کار ، اپراتور می تواند با استفاده از&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">نرم افزار&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">حرفه ای&nbsp;</font></font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit; color: rgb(197, 157, 72); -webkit-tap-highlight-color: rgba(197, 157, 72, 0.7); text-decoration-skip-ink: auto;">Visualizer 3D</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit; color: rgb(197, 157, 72); -webkit-tap-highlight-color: rgba(197, 157, 72, 0.7); text-decoration-skip-ink: auto;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">، عمق ، اندازه و موقعیت اهداف را تعیین کند&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">.</font></font></font></p><figure id="attachment_1330" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-messeinheit.jpg" class="size-full wp-image-1330" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-messeinheit.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-messeinheit-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure></div><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">ویژگی های eXp 4500</font></h2><ul style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px 2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">قابلیت حمل سبک وزن</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">پیمایش زمین واقعی غیر سرزده</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">راه اندازی سریع و آسان و بهره برداری</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">نظرسنجی با کد زنده</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">امکان انجام نظرسنجی های سریع و سریع را فراهم می کند</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تفسیر فوری در محل از منطقه هدف</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">مقادیر اندازه گیری شده نشان دهنده عمق شدید بررسی است</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">مقادیر اندازه گیری شده نشان دهنده موقعیت اهداف در منطقه مورد بررسی</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">دستگاه تشخیص فلز بسیار حساس و دقیق</font></li></ul><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">برنامه های اسکنر زمینی eXp 4500</font></h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">اسکنر زمین eXp 4500 دستگاه ردیابی فلزی با کارایی بالا است که به ویژه برای کاربردهای زیر طراحی شده است:</font></p><ul style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px 2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">بررسی های 3D باستان شناسی ، کشف فلز ، شکار گنج و اکتشاف طلا</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تابع اشاره گر پین برای پیدا کردن موقعیت دقیق گنج ها و آثار باستانی دفن شده</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تصویربرداری سه بعدی شامل اندازه و عمق</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">کشف طلا و سایر موارد با ارزش عالی</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">یافتن آثار باستانی ، گنجینه های پنهان ، طلا ، نقره ، برنز ، انبوه سکه ها ، ذخایر گنج ، سینه های دزدان دریایی</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تونل ها ، حفره ها و مکان یابی غار</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">اکتشاف طلای معدنی و طبیعی</font></li></ul><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">با وجود چندین آنتن شناسایی تخصصی ، از اسکنر زمین eXp 4500 نیز می توانید در مناطق بسیار مینرال برای شکار گنج و جستجوی گنج استفاده کنید.</font></p><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">پروب های ویژه و آنتن ها</font></h2><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">عملکرد ردیاب فلزی eXp 4500 تنها یک نکته کلیدی است که آن را به یک واحد شکار گنج بی نظیر تبدیل می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">هر پروب و آنتن برای اهداف و عملکرد خاص خود تنظیم و بهینه شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">آنتن های زیر موجود است:</font></font></p><ul style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px 2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">GPR-آنتن (25 سانتی متر ، 50 سانتی متر ، 75 سانتی متر ، 100 سانتی متر)</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">آنتن برای تشخیص تونل</font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit; color: rgb(197, 157, 72); -webkit-tap-highlight-color: rgba(197, 157, 72, 0.7); text-decoration-skip-ink: auto;">سنسور فوق العاده</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit; color: rgb(197, 157, 72); -webkit-tap-highlight-color: rgba(197, 157, 72, 0.7); text-decoration-skip-ink: auto;">&nbsp;برای اسکن های زمین با وضوح بالا ، پین اشاره و تشخیص مواد معدنی</font></font></li></ul><figure id="attachment_1326" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-messsonden-1.jpg" class="size-full wp-image-1326" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-messsonden-1.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-messsonden-1-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure></div><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">حالت های عملکرد اسکنر زمینی و ردیاب فلزی eXp 4500</font></h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">مصنوعات پنهان در اندازه های مختلف و ساخته شده از مواد مختلف هستند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">بنابراین شکارچی گنج برای یافتن کلیه گنجینه های پنهان در اعماق مختلف زیر سطح زمین به حالت های مختلف و روش های مختلفی نیاز دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">اسکنر زمینی eXp 4500 قادر به حالتهای زیر است:</font></font></p><ul style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px 2em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">اسکن زمینی</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای شکارچیان گنج و باستان شناسان که به دنبال آثار باستانی ، گنج ها و همچنین موارد تاریخی و باستان شناسی هستند ایده آل است.</font></font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">اسکن معدنی</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای پرسنل طلا ، جویندگان و معدنچیان ، که به دنبال طلا و مواد معدنی طبیعی هستند ، یکپارچه شده است</font></font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">تونل اسکن</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;یک حالت تخصصی برای تشخیص حفره های زیرزمینی ، تونل ها ، حفره ها و فضاهای توخالی است</font></font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">پین پینتر</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;به شما در یافتن موقعیت صحیح موارد کشف شده کمک می کند</font></font></li><li style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; list-style: none; break-inside: avoid;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">مغناطیس سنج</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای یافتن فلزات آهنی مانند آهن و فولاد مفید است</font></font></li></ul><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><figure id="attachment_1314" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-groundscan1.jpg" class="size-full wp-image-1314" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-groundscan1.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-groundscan1-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure><figure id="attachment_1310" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-mainmenu.jpg" class="size-full wp-image-1310" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-mainmenu.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-mainmenu-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure></div><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><figure id="attachment_1318" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/exp4500-magnetometer.jpg" class="size-full wp-image-1318" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/exp4500-magnetometer.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/exp4500-magnetometer-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure></div><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">اشیاء دفن شده توسط رنگهای مختلف در یک نمایش گرافیکی 3D</font>&nbsp;نشان داده می شوند.</h2><figure id="attachment_2768" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 700px; width: 531.2px;"><img width="700" height="500" src="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-scan.jpg" class="size-full wp-image-2768" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-scan.jpg 700w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-scan-400x286.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="font-style: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"></figure><div><br><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></div></div><hr style="box-sizing: inherit; margin-top: 3em; height: 0px; margin-bottom: 3em; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(112, 108, 108, 0.5);"><h2 style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 1.44em; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.1; color: rgb(197, 157, 72);"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">بسته های سفارشی ردیاب فلزی eXp 4500</font></h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">اسکنر زمینی و فلزیاب eXp 4500 دارای طیف گسترده ای از اجزای اختیاری برای نیازهای جستجوی مختلف است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">ما 2 بسته استاندارد ارائه می دهیم:</font></font></p><div class="u-column content" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; column-count: 2; column-gap: 3em;"><figure id="attachment_785" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1000px; width: 531.2px;"><br><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><img width="1000" height="1000" src="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus.jpg" class="size-full wp-image-764" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus.jpg 1000w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus-300x300.jpg 300w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus-768x768.jpg 768w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus-800x800.jpg 800w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-Pro-Plus-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block;"></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">eXp 4500 Professional:</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;نسخه حرفه ای شامل کلیه مؤلفه های اساسی است که برای کار با اسکنر زمینی 3D مورد نیاز است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">برای شروع کار در تشخیص فلز سه بعدی پیکربندی شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">با استفاده از این بسته قادر خواهید بود اسکن هایسه بعدی را انجام دهید ، اهداف فلزی و ذخایر طلا را پیدا کنید و موقعیت را تعیین کنید ، تقریباً.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">اندازه و عمق&nbsp;</font></font><em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">لوازم جانبی اضافی را می توانید در هر زمان خریداری کنید تا قابلیت های میدانی واحد شما افزایش یابد.</em></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"><br></em></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><img width="1000" height="1000" src="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500.jpg" class="size-full wp-image-785" alt="" srcset="https://image.okmdetectors.com/eXp-4500.jpg 1000w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-300x300.jpg 300w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-768x768.jpg 768w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-800x800.jpg 800w, https://image.okmdetectors.com/eXp-4500-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 157, 72); outline: 0px; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, BlinkMacSystemFont, -apple-system, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; image-rendering: -webkit-optimize-contrast; display: block; font-variant-ligatures: normal;"></p><div><br></div><figure id="attachment_764" class="wp-caption alignnone" role="group" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1000px; width: 531.2px;"><figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; padding-top: 0.3em; font-size: 0.8em;"></figcaption></figure><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;"><br></b></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: inherit;">eXp 4500 Professional Plus:</b><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">&nbsp;نسخه حرفه ای حرفه ای eXp 4500 eXp 4500 برای نیازهای جستجوی حرفه ای است و شامل تمام گزینه های موجود است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">تمام پروب ها و آنتن های موجود مانند آنتن های GPR افقی (تمام اندازه) و همچنین آنتن تونل و حفره گنجانده شده است.</font></font></font></p></div><p style="box-sizing: inherit; margin: 1.5em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizelegibility; font-kerning: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures contextual; font-feature-settings: &quot;kern&quot;, &quot;liga&quot;, &quot;clig&quot;, &quot;calt&quot;;"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">همچنین ممکن است بسته های سفارشی شده شخصی خود را برای نیازهای شکار گنج و شناسایی مواد معدنی خود ایجاد کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: inherit;">با ما تماس بگیرید و ما با کمال میل به شما کمک خواهیم کرد.</font></font></p></section></article></main>